Vergoeding Huishoudelijke verzorging 2024

Huishoudelijke verzorging

Indien iemand ziek is of een blijvende beperking heeft kan men ondersteuning krijgen voor huishoudelijke werkzaamheden. In een regio zijn meestal meerdere instellingen die huishoudelijke verzorging aanbieden. Je kunt zelf kiezen van welke instelling je huishoudelijke verzorging wilt ontvangen. De huishoudelijke werkzaamheden bestaan o.a. uit:
  • Schoonmaken van je huis zoals stofzuigen, stoffen, ramen zemen etc.
  • Je bed opmaken
  • Je kleding wassen en strijken
  • Onderhoud van kleding/schoenen
  • Zorg voor je voeding.
Huishoudelijke verzorging is ook geregeld noodzakelijk na een ziekenhuisopname. Deze nazorg moet je zelf aanvragen. Noodzakelijke huishoudelijke verzorging kun je aanvragen bij het WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) loket van de gemeente waar je woont. Je hebt altijd een medische indicatie nodig om deze hulp (mogelijk) te ontvangen. Huishoudelijke verzorging wordt, na goedkeuring, betaald via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Je dient wel een eigen bijdrage te betalen, dit is maximaal 17,50 euro per 4 weken. Het inkomen/vermogen van je partner telt voor de berekening van de eigen bijdrage ook mee. Indien je geen gebruik kunt maken van nazorg (huishoudelijke verzorging na ziekenhuisopname) via de WMO kun je mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering van je zorgverzekering. In de polisvoorwaarden wordt vermeld of er een vergoeding voor nazorg wordt gegeven. Overigens staat er voor de zorgverzekering 2020 een wijziging gepland, dan krijgt men maandelijks een factuur (i.p.v 4 weken) met een bedrag van 19,- euro per maand voor de eigen bijdrage.