Vergoeding IVF (in vitro fertilisatie) 2023

Wat is IVF? 

Wanneer je IVF letterlijk vertaalt, betekent "In Vitro" in glas en "Fertilisatie" bevruchting. De behandeling IVF is een kunstmatige bevruchtingstechniek die wordt uitgevoerd onder medische begeleiding. De vrouwelijke eicel en de mannelijke zaadcellen worden buiten het lichaam samengebracht in een glazen schaaltje. Dit gaat dus, in tegenstelling tot een natuurlijke bevruchting, niet via het lichaam in de eileider. Alleen de bevruchting  en de eerste fase van de ontwikkeling van de eicelbevruchting worden gerealiseerd in de proefbuis. De embryo´s die via deze weg tot stand komen worden in de baarmoeder van de vrouw geplaatst. Meestal worden er één of meer embryo´s geplaatst. Het geplaatste embryo ontwikkelt zich dan op een natuurlijke wijze verder in het lichaam van de vrouw.

Hoe werkt de behandeling bij IVF?

Bij een IVF behandeling worden de eierstokken als eerst gestimuleerd zodat deze productiever worden en zodat beide eierstokken een aantal follikels (eiblaasjes) beschikken met een rijpe eicel. Wanneer de follikels volgens de gynaecoloog groot genoeg zijn, wordt er voorzichtig een dunne en holle naald door het geslachtdeel naar binnen gebracht richting de follikels. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een echografie die op de monitor een duidelijk beeld weergeeft van de voortplantingsorganen. Hierna worden de eicellen verwijderd van de eierstokken. Deze behandeling wordt onder gedeeltelijke of algehele narcose uitgevoerd. Dezelfde dag wordt het sperma voorbereid. Wanneer de eicellen verwijderd zijn en de zaadcellen zijn voorbereid, worden ze in het laboratorium samengebracht door middel van een inseminatieschaaltje. Wanneer dit allemaal goed gaat, worden de eicellen bevrucht. De embryo’s die ontstaan tijdens dit proces worden op een later tijdstip bij de vrouw pijnloos in de baarmoeder geplaatst. Hierna hoopt men dat het zich goed innestelt en dat er een gezonde zwangerschap uit voortvloeit. Wanneer er tijdens de IVF meerdere embryo’s tot stand komen, worden deze ingevroren in stikstof, zodat de vrouw voor een eventuele volgende zwangerschap de behandeling niet weer geheel opnieuw hoeft te ondergaan. IVF vergoeding zorgverzekeraars Embryo 3 dagen na bevruchting

Wanneer wordt IVF toegepast?

De behandeling IVF wordt vaak pas toegepast wanneer er geen andere behandelingen mogelijk zijn. Tevens is IVF niet voor alle vrouwen geschikt. Zo kan IVF bijvoorbeeld niet worden toegepast wanneer de baarmoeder bij de vrouw is weggenomen of wanneer de baarmoeder veel littekenweefsel vertoont. IVF is een zeer ingrijpende behandeling voor beide ouders, daarom is het belangrijk om er goed over na te denken voordat een IVF behandeling gestart wordt.

Wat is de vergoeding voor IVF?

De eerste drie pogingen worden vergoed uit de basisverzekering van je zorgverzekering. Voor deze vergoeding geldt het eigen risico en de eigen bijdrage. Je hebt geen recht op vergoeding als je 43 jaar of ouder bent. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je verzekering, om vast te stellen aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een vergoeding.