Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2025

Lidmaatschap patiëntenvereniging

Een patiëntenvereniging is een vereniging of stichting voor patiënten die lijden aan een bepaalde aandoening of ziekte. Een patiëntenorganisatie behoort dan ook tot een belangenorganisatie die zich kan richten op bijvoorbeeld het contact leggen tussen diverse lotgenoten, behartiging van patiënten belangen of informatievoorziening en voorlichtingen voor aangesloten patiënten of derden. Afhankelijk van de aandoening zal de patiënt zijn of haar belangen graag vertegenwoordigd zien in een bepaalde organisatie waar ze lid van zijn. Als iemand in je omgeving of jijzelf met een ziekte of aandoening wordt geconfronteerd, kan dat vaak vele vragen oproepen. Soms kan bij deze patiënten een patiëntenvereniging de uitkomst bieden. Dit komt omdat een patiëntenvereniging veel weet over de aandoening of ziekte door de ervaringen die ze meegemaakt hebben met andere patiënten. Patiëntenverenigingen doen er namelijk alles aan om de belangen van de patiënten te behartigen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het verstrekken van nieuws, achtergrondinformatie, ervaringsverhalen en contact. Ook komt de patiënt via de patiëntenorganisaties in contact met andere lotgenoten die dezelfde aandoening hebben. Dit kan voor de patiënten erg fijn zijn doordat ze met iemand hun ervaringen kunnen delen die ze echt begrijpt. Daarnaast kunnen deze personen ook met elkaar tips bespreken of gewoon gezellig kletsen. Naast deze bovengenoemde voordelen bieden de patiëntenorganisaties vaak ook veel informatie over de aandoeningen die buiten de verenigingen veel moeilijker te verkrijgen zijn. Zo geven ze bijvoorbeeld vaak een verenigingsblad uit en onderhouden ze meestal een website. Deze websites zijn soms voorzien van een forum waarbij lotgenoten digitaal kunnen praten en waar informatie te vinden is voor leden en andere geïnteresseerden. Behalve de informatie voor leden wordt er vaak ook voorlichting gegeven aan hulpverleners, familieleden en andere betrokkenen. Daarnaast leveren de patiëntenverenigingen soms informatie aan derden die hier om ervaringsdeskundigheid behoefte aan hebben. De meeste patiëntenverenigingen organiseren daarnaast ook :
  • lotgenotencontact/bijeenkomsten
  • voorlichtingsavonden
  • uitstapjes
  • sommige patiëntenverenigingen houden zich naast de bovenstaande voordelen ook bezig met de wachtlijstbemiddelingen of met het regelen van kortingen voor leden of hun donateurs.
        Epilepsie Vereniging Nederland is een patiëntenvereniging 

De vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging

Wanneer de patiënt enkel over een basisverzekering beschikt bij zijn zorgverzekeraar, wordt een lidmaatschap bij een patiëntenvereniging niet vergoed. Het lidmaatschap  is namelijk niet opgenomen in de wettelijk gestelde basisverzekering. Wanneer de verzekerde een aanvullende zorgverzekering heeft bij zijn zorgverzekeraar, wordt het lidmaatschap wel tot een bepaald bedrag vergoed. Toch is de vergoeding afhankelijk van het aanvullende pakket dat de verzekerde heeft afgesloten bij de zorgverzekeraar. Elk aanvullend pakket heeft namelijk zijn eigen specifieke vergoedingen. Het is daarom ook erg verstandig om eerst alle aanvullende pakketten goed met elkaar te vergelijken zodat de verzekerde een aanvullend pakket ontvangt die het beste bij hem past.