Vergoeding muziektherapie 2025

Muziektherapie

Tijdens muziektherapie worden muzikale middelen gebruikt om verandering, ontwikkeling, acceptatie of stabilisatie te krijgen op emotioneel, gedragsmatig, sociaal, cognitief of lichamelijk gebied. Deze therapie wordt gebruikt bij zorgvragers met psychische problemen of een verstandelijke handicap. Er wordt een indicatie gesteld voor muziektherapie. Dan wordt er onderzoek gedaan door de muziektherapeut, naar de problematiek van de zorgvrager en zijn omgang met muzikale middelen, waar een diagnose uit voorkomt. Dit is, indien mogelijk, een onderdeel van een breder behandelplan voor de zorgvrager. De methoden die worden toegepast zijn wetenschappelijk onderbouwd of als werkzaam beschouwd in de praktijk. De behandeling kan regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld. Een muziektherapeut is muzikaal vaardig op verschillende instrumenten en blijft deze vaardigheden ontwikkelen. De muzikale elementen die worden gebruikt zijn o.a.; maat, harmonie, melodie, ritme en klank. Hiervoor worden muzikale elementen en zang gebruikt. De behandeling richt zich op het terugdringen van stoornissen of problemen, is veranderingsgericht en/of ontwikkelingsgericht. De achteruitgang in de problematiek van de zorgvrager wordt tegengegaan, of zijn lijden wordt verlicht. Andere doelstellingen kunnen zijn; leren omgaan met verliezen of beperkingen en het opdoen van coping strategieën. Deze processen kunnen betrekking hebben op gedragsmatige, emotionele, cognitieve, lichamelijke of sociale verschijnselen. Hiervoor worden verschillende muzikale modellen gebruikt. De werkwijze wordt o.a. beïnvloed door stromingen, als cognitieve gedragstherapie, mindfulness, systeemtherapie en de emotion focused therapy. Muziektherapie kan individueel, maar ook in groepsverband plaatsvinden, er bestaat actieve en receptieve muziektherapie en per doelgroep zijn er accentverschillen.

Vergoedingen muziektherapie

Muziektherapie wordt niet vergoed in het basispakket van de zorgverzekeraar. Veel aanvullende pakketten vergoeden echter wel (een deel van) muziektherapie. Het is dus belangrijk om de verschillende pakketten goed met elkaar te vergelijken alvorens er een keuze wordt gemaakt. De onderstaande lijst is een weergave van de vergoedingen, gebaseerd op de alternatieve behandelaar. Controleer bij de gekozen verzekeraar of zij daadwerkelijk muziektherapie vergoeden.