Vergoeding orthodontie tot 18 jaar 2025

Wat betekent orthodontie?

Een zeer belangrijk specialisme binnen de tandheelkunde is het specialisme orthodontie. Dit specialisme houdt zich niet bezig met gaatjes of tandbederf, maar met de stand van de kaken en tanden. De term orthodontie is afgeleid van de oude Griekse woorden 'orthos' (recht) en 'odous' (tand). In het dagelijks leven is de uitwerking van de orthodontie te zien aan de kinderen die beugels dragen.

Waar bestaan de behandelingen van de orthodontist uit?

De meeste personen denken bij het horen van de term orthodontie direct aan een beugel. Toch is dit niet enkel het specialisme van de orthodontist. De orthodontist houdt zich namelijk ook bezig met behandelingen met elastiekjes en haakjes. Deze haakjes en elastiekjes zorgen ervoor dat er permanente druk en trekkrachten op de gebitsdelen worden uitgeoefend tot de delen uiteindelijk het gewenste effect hebben bereikt. De meest bekende behandeling binnen het specialisme orthodontie is: de beugel. Tijdens het dragen van een beugel dient de patiënt zijn beugel vaak dag en nacht te dragen. Deze behandelwijze is vaak voor een lange tijd, het dragen van een beugel duurt gemiddeld twee jaar. Tijdens het dragen van een beugel moet de patiënt regelmatig op controle komen bij de orthodontist. De orthodontist kan dan de beugelstand bijstellen als dit nodig is. Na deze lange behandeling van een aantal jaar kan de beugel permanent verwijderd worden of de beugel hoeft minder gedragen te worden. Deze tijd wordt binnen het specialisme de retentieperiode genoemd. Deze periode is bedoeld om de tanden en kiezen van de patiënt na de behandeling zo goed mogelijk in de gecorrigeerde stand vast te laten groeien. Tegenwoordig wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van een spalk. De orthodontist plaatst dan een klein metalen draadje achter de tanden van de patiënt om de definitieve stand te behouden.

Wanneer kan het beste begonnen worden met de orthodontie behandelingen?

Het meest geschikte tijdstip om in behandeling te gaan bij een orthodontist is heel moeilijk te zeggen. Het meest geschikte moment verschilt namelijk per patiënt. Elke patiënt heeft namelijk zijn eigen soort afwijking, zijn eigen doorbraak van de definitieve tanden en een eigen groeiproces. Vaak wordt er bij kinderen al vroegtijdig vastgesteld dat een behandeling door de orthodontist nodig is. Dit wordt veroorzaakt door duimzuigen, vinger zuigen, mondademhaling, ontbrekende tanden, moeilijkheden bij spreken of kauwen, het niet op elkaar passen van boven en ondertanden of ruimtegebrek in het wisselgebit. Wanneer een ouder twijfelt of het kind één van deze afwijkingen heeft kan hij zelf contact opnemen met een orthodontist. Soms komt het zelfs al voor bij een kind van 7 – 8 jaar. Dit is erg goed, omdat een vroege begeleiding een afwijkende groei- en tandontwikkeling vaak tot het minimale kan beperken.

Wat is de vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar?

Een orthodontie behandeling wordt nooit vergoed in enkel het basispakket. Wanneer een verzekerde toch voordeel wil hebben van de vergoedingen, dient hij een aanvullende verzekering af te sluiten. Deze aanvullende verzekering vergoedt dan een deel van de gemaakte kosten. Doordat de zorgverzekering voor een kind tot 18 jaar gratis is, dient één van de ouders minimaal aanvullend verzekerd te zijn om voordeel te kunnen hebben van de vergoedingen van de orthodontist.  Elk aanvullend pakket heeft zijn eigen specifieke vergoedingen ten behoeve van orthodontie. Daarom is het verstandig de aanvullende verzekeringen goed door te nemen alvorens het afsluiten daarvan. Sommige aanvullende verzekeringen geven namelijk een ruimere vergoeding op orthodontie, dan andere aanvullende zorgverzekeringen. Bekijk in het onderstaande overzicht de vergoedingen per zorgverzekeraar.