Vergoeding psycholoog 2023

Wat doet een eerstelijnspsycholoog?

Hij/zij heeft een breed georiënteerde opleiding gevolgd, welke vooral praktijkgericht is. Hij/zij heeft zich niet in een bepaalde richting gespecialiseerd. Een eerstelijnspsycholoog werkt in de ‘eerste lijn’ van de gezondheidszorg en behandelt licht tot milde psychische klachten. Een eerstelijnspsycholoog:
 • heeft een uitgebreide kennis van psychische problemen
 • is goed bereikbaar, meestal dicht in de buurt, korte wachttijden voor een afspraak
 • aantal behandelingen is beperkt (vijf tot tien gesprekken)
 • werkt klachtgericht, behandelt de klachten die de patiënt “dagelijks” ervaart
 • verwijst de patiënt indien nodig door naar bijvoorbeeld een psychotherapeut of psychiater
Bij het eerste bezoek wordt er een diagnose vastgesteld. De behandelingen bestaan uit het voeren van gesprekken, die vooral zijn gericht op het opheffen van de psychische klacht(en). Indien een patiënt medicijnen nodig heeft, bespreekt de psycholoog dit met de huisarts. De huisarts bepaalt of een patiënt medicijnen nodig heeft en welke medicijnen eventueel nodig zijn. Bij een eerstelijnspsycholoog kan men terecht voor o.a. voor de volgende klachten:
 • somberheid
 • depressie
 • opvoedingsproblemen met je kinderen
 • hyperventilatie
 • gezinsproblemen
 • gebrek aan zelfvertrouwen
            Mensen met psychische klachten blijven geregeld onnodig te lang doorlopen met deze klachten. Vaak kan een eerstelijnspsycholoog de hulp bieden die je op dat moment nodig hebt, waardoor ergere klachten kunnen worden voorkomen.

Wat doet een tweedelijns psycholoog?

 • Levert specialistische zorg
 • Zorgt voor patiënten die mogelijk al eerder aandoeningen heeft gehad
 • Levert langdurige behandelingen
 • Gespecialiseerd in ingewikkelde problemen, soms meerdere aandoeningen tegelijk
 • Je hebt een verwijzing van je huisarts, bedrijfsarts of Bureau Jeugdzorg nodig
 • Tijdens de behandeling werken er meestal meerdere specialisten samen aan de behandeling
De eestelijnspsycholoog verwijst je door naar de tweedelijns psycholoog wanneer dit nodig is. Deze bevindt zich meestal in het ziekenhuis of in een GGZ instelling. De psychiater is eindverantwoordelijk voor je behandeling. Anders als in de eerstelijnszorg, waar dit de psycholoog is. Dagbehandeling is mogelijk, vaak tot 2 dagen per week. Er wordt samen gewerkt met een multidisciplinair team en diagnostiek maakt hierbij altijd deel uit van de behandeling.

Wat is de vergoeding voor een psycholoog?

De behandelingen worden volledig vergoed door het basispakket, nadat je een verwijzing hebt gekregen van de huisarts. De eerstelijnspsycholoog is direct toegankelijk zonder verwijsbrief. Echter is deze wel nodig voor de vergoeding. Bij de tweedelijnspsycholoog heb je een verwijsbrief nodig om in contact te komen met het specialistisch team. Ook deze behandeling wordt volledig vergoed. Je betaalt hiervoor geen eigen risico.