Vergoeding terminale zorg/hospice 2024

Waar wordt een hospice voor gebruikt?

Voor personen die hun laatste levensfase niet thuis kunnen of willen doorbrengen, bestaat de mogelijkheid zich op te laten nemen in een hospice. De bewoners van een hospice krijgen veel aandacht en zorg. Begeleiding en zorg ontvangen de bewoners van de huisarts of hospice-arts, verpleegkundigen, coördinatoren en vrijwilligers. Er zijn in een hospice geen bezoekuren, familie en vrienden kunnen op elk tijdstip binnenkomen.

Wat voor soorten hospice zijn er?

In Nederland zijn er twee soorten hospices: •    Een hospice die vooral door vrijwilligers worden gerund, deze worden meestal bijna-thuis-huizen genoemd •    Een hospice met eigen verpleegkundigen en verzorgenden In een bijna-thuis-huis wordt de verpleegkundige zorg verleend net zo als dat de patiënt thuis zou wonen. De verzorgenden zijn de wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden van de thuiszorg. De eigen huisarts van de patiënt is verantwoordelijk voor de medische zorg van de patiënt. Als de huisarts te ver van het hospice woont, dan wordt een huisarts ingeschakeld die in de regio van het hospice woont. In een hospice met eigen verpleegkundigen en verzorgenden, wordt de zorg dus niet door de thuiszorg geregeld. Meestal is er een arts in dienst van het hospice, de verzorgenden en verpleegkundigen zijn ook in dienst van het hospice.  Mogelijk kunnen de huisarts en hospice-arts samen met de patiënt of met een familielid overleggen welke arts bepaalde taken op zich neemt. Dit is niet altijd mogelijk, het is vooral afhankelijk van de situatie.

Hoe kan er gebruik worden gemaakt van een hospice?

Opname in een hospice is mogelijk als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden kunnen o.a. zijn:
  • ernst van de ziekte van de patiënt
  • de prognose
  • woonomstandigheden
  • beschikbare mantelzorg, t.w. de zorg van partner, familie en vrienden.
Een arts of verpleegkundige kan de opname aanvragen. Het is ook mogelijk dat de patiënt of een familielid contact opneemt met het hospice.

Wat is de vergoeding voor een hospice?

Een opname in een hospice kan worden vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz), let op, hiervoor heb je wel een indicatiestelling nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Heb je een aanvullende verzekering, dan kan het zijn dat deze de kosten voor het eigen risico dekken, die je moet maken om hiervoor in aanmerking te komen.