Vergoeding vervangende mantelzorg 2025

Wat is vervangende mantelzorg?

Mantelzorg is zorg die wordt gegeven aan iemand die hulpbehoevend is. Deze zorg wordt meestal gegeven door familie, buren of vrienden. De taak van een mantelzorger kan psychisch en lichamelijk tamelijk zwaar zijn. De mantelzorger moet tijd maken om voor een hulpbehoevend persoon te zorgen. Vaak wordt een vakantie uitgesteld, of gaat iemand helemaal niet op vakantie omdat hij/zij zich verantwoordelijk voelt voor degene die hulp nodig heeft. Het is belangrijk dat een mantelzorger ook af en toe vrij is. Je kunt dan een beroep doen op vervangende mantelzorg (respijtzorg). De overname van mantelzorg kan bijvoorbeeld tijdens je vakantie zijn, maar het kan ook wekelijks op een bepaalde dag zijn. Indien de vervangende mantelzorg vanuit een maatschappelijke organisatie komt, is er geen indicatie nodig. Zodra de zorg bestaat uit zorg die tijdelijk in een instelling wordt gegeven is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg).

Vergoeding vervangende mantelzorg

Vanuit een aanvullende verzekering van je zorgverzekering heb je mogelijk recht op een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Raadpleeg de polisvoorwaarden om na te gaan of je in aanmerking komt voor een vergoeding. Voor een vergoeding vanuit een aanvullende zorgverzekering geldt geen eigen risico.