Beloningen topfuncties zorgverzekeraars nog steeds boven WNT-norm

Beloning topfuncties zorgverzekeraars

In 2012 kwam het met regelmaat ter sprake, de bonussen voor topfuncties bij zorgverzekeraars. Er werd meer verdiend dan de WNT-norm. Zorgverzekeraars hoeven ook in 2013 nog altijd als enige in de zorgsector niet te voldoen aan de inkomensnormen voor instanties die met publiek geld worden gefinancierd maar sommige geven wel inzicht in hun beloningsbeleid.

In oktober 2012 deed RTL Nieuws onderzoek naar wat de top van zorgverzekeraars nu daadwerkelijk verdiend. Achmea stond met stip bovenaan. Alleen ASR scoorde als enige zorgverzekeraar onder de norm die iets onder de €200.000 ligt. De beoogde wet om de topsalarissen bij zorgverzekeraars te veranderen is in 2013 nog altijd niet van kracht. Ook in 2013 zijn zorgverzekeraars uitgesloten van de Wet Normering Topinkomens en hoeven zij zich niet te houden aan de WNT-norm van €288.599 maar aan de zogenoemde sectornorm. Deze sectornorm is voor 2013 vastgesteld op €300.000 plus pensioenpremie uit het reguliere verzekeringspakket.

Beloningsbeleid zorgverzekeraars
Naar aanleiding van alle consternatie en vragen van consumenten geeft Achmea inzicht in haar salarisbeleid. Van de ruim €20 miljard premie omzet keerde Achmea in 2012 ruim €18 miljard weer uit aan zorgkosten, schades, pensioenen en levensverzekeringen. Er werken ruim 17.000 medewerkers in Nederland voor Achmea en het besturen van een groot bedrijf vraagt om goede leidinggevenden zo meldt Achmea. Daarom bieden zij een passend salaris om de juiste mensen aan de organisatie te binden. De meest recente aanpassing in het beloningsbeleid van Achmea is de maximaal haalbare variabele beloning. Deze is teruggebracht van 85% van het vaste salaris naar maximaal 30% voor de leden van de Raad van Bestuur. Voor het resterende topmanagement is de maximaal haalbare variabele beloning met de helft teruggebracht. De bestuursvoorzitter van Achmea verdiende €432.212 in 2012.

Coöperatie VGZ geeft minder inzicht in de salarissen van topfuncties. Van elke euro die de consument aan zorgpremie betaald gaat 3,8 cent naar bedrijfskosten van VGZ, het resterende deel wordt besteed aan zorg. Ook CZ geeft weinig prijs maar laat wel weten in 2011 een beloningsonderzoek uitgevoerd te hebben. Hieruit kwam naar voren dat de beloning bij de CZ Groep voor functies boven het CAO-bereik ongeveer 7% lager ligt dan de markt. Echter wordt dit mede veroorzaakt door een niet juiste plaatsing van de functies in het functiegebouw en daarom startte CZ in 2012 met een nieuw functiegebouw dat begin 2013 geïmplementeerd is.

Evenals Achmea verschaft ook Menzis meer informatie over het beloningsbeleid. Menzis kiest ervoor om marktconform te belonen om zo te kunnen concurreren met andere zorgverzekeraars en het juiste personeel te werven. Menzis werkt niet met variabele beloningen op enkele uitzonderingen na zoals bepaalde commerciële functies. De bestuursvoorzitter van Menzis verdiende bruto €284.000 in 2012. ONVZ verstrekt daarentegen beperkte informatie betreffende de beloningen. Wel meldt ONVZ dat de leden van de Raad van Commissarissen een beloning ontvangen die wordt vastgesteld door de algemene vergadering van de vennootschap en niet afhankelijk is van de resultaten van ONVZ. In 2008 en 2009 is het beloningsbeleid van ONVZ aangepast. Aan de Raad van Bestuur worden geen variabele beloningen uitgekeerd.

ASR die in 2011, zo bleek uit het onderzoek van RTL Nieuws, onder de WNT-norm zit geeft ook inzicht in het beloningsbeleid. ASR heeft momenteel een beloningsniveau dat zich net onder de mediaan van de relevante vergelijkingsmarkt bevindt en de Raad van Bestuur ontvangt geen variabele beloningen. Zorgverzekeraarconcerns Eno, Zorg&Zekerheid en DSW geven momenteel nog geen inzicht in hun beloningsbeleid. In november van dit jaar zal de minister van Volksgezondheid de hoogte van de sectornorm voor zorgverzekeraars voor 2014 vaststellen.

Last Updated on 5 februari 2020 by Frans Kooning