Kiezer heeft geen vertrouwen in decentralisaties

Decentralisaties zorgverzekeringen

Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar is gezondheidszorg het belangrijkste thema voor veel kiezers. Vier jaar geleden was dit nog veiligheid maar dat thema heeft inmiddels plaats gemaakt voor thuis-, jeugd- en ouderenzorg. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo, dat gisteren gepubliceerd werd.

Ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen stijgt gezondheidszorg van 33% naar 41% op het lijstje van belangrijkste onderwerpen waar het in de gemeenteraadsverkiezingen over zou moeten gaan.

Bekendheid decentralisaties

Momenteel vindt er in Nederland een herverdeling van taken plaats binnen de overheid, de zogenaamde decentralisaties. Zowel de langdurige zorg, de jeugdzorg als werk & inkomen worden na de drie grote decentralisaties belangrijke taken van de gemeente. Ruim zes op de tien (62%) Nederlanders hebben hier iets van meegekregen. Vooral de decentralisatie van de ondersteuning en begeleiding van zorgbehoevende mensen (71%) en de jeugdzorg (61%) is bij de meerderheid bekend.

Weinig vertrouwen decentralisaties

Van alle Nederlanders gaat 28% te maken krijgen met minimaal één van deze overgehevelde taken. Van iedereen die ermee te maken gaat krijgen heeft ongeveer tweederde er geen vertrouwen in dat de gemeenten dit vanaf 2015 goed kunnen uitvoeren. Vooral in een goede uitvoering van de jeugdzorg door gemeenten heeft een groot deel (69%) weinig tot geen vertrouwen. Argumenten die hiervoor gegeven worden zijn de gespecialiseerde mensen die niet bij de gemeente werken zoals psychologen en begeleiders. Een ambtenaar zou volgens de aankomende kiezers nooit goed kunnen bekijken en beoordelen wat er speelt in een kort tijdsbestek. De gemeente zou niet de juiste kennis en kunde in huis hebben om de juiste keuzes te kunnen maken en daarom geleid worden door de grotere GGZ instellingen. De kennis ligt volgens de aankomende kiezers echter bij de kleinere partijen. Lager opgeleiden hebben vaker dan gemiddeld te maken met de langdurige zorg maar hebben nauwelijks in de gaten wat hen, na de decentralisaties, boven het hoofd hangt.

Bron: TNS Nipo

 

Last Updated on 24 februari 2020 by Frans Kooning