Ziekenhuizen moeten sterftecijfers bekend maken

Ziekenhuizen moeten sterftegetallen bekend maken

Op uiterlijk 1 maart aanstaande zullen 77 algemene ziekenhuizen hun sterftecijfer (HSMR) en sterftecijfer per specialisme (SMR) publiceren. Deze cijfers komen te staan op de website van de ziekenhuizen. Ook de acht universitaire ziekenhuizen zullen uiterlijk op 1 maart hun sterftecijfers bekend maken.

In 2013 maakten 65 ziekenhuizen hun HSMR bekend waarvan 6 ook de SMR cijfers openbaar maakte. Het publiceren van de cijfers is een gevolg van de regel ‘Verplichte publicatie sterftecijfers’ die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld in december 2013 op verzoek van minister Schippers van Volksgezond, Welzijn en Sport. Sindsdien is ieder ziekenhuis dat per jaar minimaal 60 sterfgevallen bij klinische opnamen heeft verplicht om de HSMR en SMR cijfers te publiceren.

HSMR en SMR

HSMR is de verhouding tussen het werkelijke en het verwachte aantal sterfgevallen per ziekenhuis vermenigvuldigd met 100. Verwachte sterfte houdt het aantal sterfgevallen dat verwacht wordt op basis van patiëntenprofielen in. De SMR cijfers hebben betrekking op de verwachte sterfte (ook op basis van patiëntenprofielen) afgezet tegen de werkelijke sterfte per specialisme. In totaal hebben 8 ziekenhuizen deze sterftecijfers niet beschikbaar. Dit komt omdat er instellingen zijn waar een exclusiecriterium van toepassing is. Dit geldt alleen voor ziekenhuizen waarvan de opbouw van de patiëntenpopulatie teveel afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Zichtbaarheid van kwaliteit

Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, noemt de publicatie van de cijfers een positieve ontwikkeling om de kwaliteit van ziekenhuis zichtbaar te maken. Maar de vereniging maakt ook kanttekeningen. Patiënten willen zorg steeds meer selecteren op basis van geleverde kwaliteit zoals consumenten dit ook doen bij producten en diensten. Om dit te realiseren zou het goed zijn als hiervoor een rangorde lijst is. Deze is echter alleen op te stellen wanneer er goede kwaliteitsindicatoren zijn om de zorg te beoordelen. Momenteel zijn deze indicatoren er nog niet en dit kost tijd.

Bron: Skipr

Last Updated on 24 februari 2020 by Frans Kooning