Aantal wanbetalers zorgverzekering neemt af

Het aantal mensen met een betalingsachterstand (wanbetalers) van de zorgverzekeringen neemt in rap tempo af. Waar er in 2015 nog 290.000 mensen de premies niet meer konden betalen en aangemeld werden bij het Zorginstituut Nederland, zijn dit er nu nog 215.000.  De reden hiervoor is dat de zorgverzekeraars, maar ook gemeentes, het CAK en schuldhulpverleners steeds meer aandacht hebben voor de aanpak van deze problematiek door sneller betalingsafspraken te maken.

Verbeterde aanpak wanbetalers zorgverzekering

Ook de boeteclausule die hierbij hoort is de afgelopen jaren verminderd, daar waar men vroeger “standaard” bijna 160 euro per maand moest betalen voor het basispakket (zonder aflossing van schulden) is dit nu omgezet naar een regeling dat dit bedrag lager is. Voor mensen die in de bijstand zitten of onder bewind staan bij een schuldhulpverlener kan een traject worden afgesproken van 35 euro per maand aflossing voor de periode van drie jaar. Hierna zal men de schulden bij het CAK en de zorgverzekeraar kwijtschelden. Wel dienen er goede afspraken gemaakt te worden om een herhaling te voorkomen. Dit kan onder meer door gebruik te blijven maken van een schuldhulpverlener die de consumenten verder kunnen blijven helpen, nadat zij schuldenvrij zijn verklaard, om ook schuldenvrij te blijven.

Wanneer ben je een wanbetaler?

Als je een keer de zorgpremie van je zorgverzekering of je eigen risico premie niet op tijd kunt betalen, dan ben je natuurlijk niet direct aangemerkt als wanbetaler.  Je wordt aangemerkt als wanbetaler indien je meer dan zes maanden je premie niet hebt betaald. Je zal dan worden aangemeld bij het Zorginstituut Nederland, die door het rijk is aangesteld om deze taak op zich te nemen. De verhoogde premie zal dan worden ingehouden van je loon of uitkering, heb je dit niet dan kan je een acceptgiro van het CJIB verwachten.

Probeer tijdig aan de bel te trekken!

Natuurlijk is dit een makkelijke uitspraak maar de zorgverzekeraars zijn echt meedenkend in het zoeken van een oplossing in dit probleem. Ook is het zo, dat als je het tot wanbetaling laat komen, je direct je voordelen verliest van de aanvullende verzekering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut waar je geen gebruik meer van kunt maken. Ook kun je het komende zorgseizoen niet veranderen van zorgverzekering en dus geen geld besparen op een goedkopere polis.

Last Updated on 29 maart 2020 by Frans Kooning

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.