Vergoeding bevallen in het ziekenhuis (medische noodzaak) 2025

Is bevallen in het ziekenhuis mogelijk?

Elke zwangere vrouw in Nederland kan zelf kiezen of zij thuis wil bevallen of in een ziekenhuis. Veel vrouwen kiezen voor een thuisbevalling, omdat zij in een vertrouwde omgeving willen bevallen. Andere vrouwen kiezen bewust voor een bevalling in het ziekenhuis, omdat zij dit veiliger vinden voor als er tijdens de bevalling toch iets misgaat, in het ziekenhuis is alle mogelijke zorg direct aanwezig. Ondanks dat een verloskundige vastgesteld heeft dat een vrouw op een natuurlijke wijze kan bevallen komt het toch voor dat bijvoorbeeld een keizersnede noodzakelijk is. Voor een bevalling in het ziekenhuis wordt niet alleen uit veiligheidsoverwegingen gekozen. Veel vrouwen vinden het ook fijner als bezoek op aangewezen uren komt en dat zij juist uit de eigen omgeving zijn en zich niet onnodig zorgen hoeven te maken over het huishouden.                       De gynaecoloog kan beslissen dat de bevalling in het ziekenhuis plaats moet vinden

Wanneer neemt de gynaecoloog de bevalling van de verloskundige over?

Wanneer er voor wordt gekozen om in een ziekenhuis te bevallen zonder medische indicatie, wordt dit een poliklinische bevalling genoemd. Een bevalling in een ziekenhuis, zonder medische indicatie, wordt altijd door een verloskundige begeleid. Tijdens de bevalling kan een poliklinische bevalling alsnog een bevalling op medische indicatie (noodzaak) worden. Dit gebeurt als er zich complicaties voordoen, waardoor de aanwezigheid van een gynaecoloog vereist is. De gynaecoloog neemt op dat moment de bevalling over van de verloskundige. De meest voorkomende redenen dat de gynaecoloog de bevalling van de verloskundige overneemt zijn:
  • de conditie van baby of moeder gaat achteruit
  • het bloedverlies is te ernstig
  • de baby heeft in het vruchtwater gepoept
  • de persweeën zijn niet sterk genoeg
  • de baby kan niet op eigen kracht worden geboren
  • de ontsluiting zet niet door
  • de moeder is te ver ingescheurd
  • na de geboorte komt de placenta niet vanzelf

Wanneer kan de moeder het ziekenhuis verlaten na de bevalling?

Na de bevalling verblijft de moeder meestal nog enkele dagen in het ziekenhuis. De duur van het verblijf in het ziekenhuis is afhankelijk van de conditie van moeder en/of kind. Het komt voor dat de moeder al naar huis mag, maar dat de baby om bepaalde medische redenen nog wat langer in het ziekenhuis moet verblijven.

Wat is de vergoeding voor een bevalling in het ziekenhuis?

Indien tijdens de bevalling wordt bepaald dat er sprake is van een medische indicatie dan wordt de bevalling vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering. Voor deze vergoeding geldt geen eigen risico. Je zorgverzekeraar kan wel in de polisvoorwaarden hebben opgenomen dat er alleen een volledige vergoeding wordt verstrekt indien er een contract is afgesloten met het ziekenhuis waarin je bevalt. N.b. indien er geen medische noodzaak is kun je de kosten, die variëren per zorgverzekering, bekijken op de pagina: poliklinische bevalling. Wil je meer informatie over diverse onderwerpen gerelateerd aan het onderwerp bevallen? Dan kun je meer informatie vinden op de hoofdpagina zwangerschap & bevalling of kraamzorg.