Vergoeding Kraamzorg in ziekenhuis (medische noodzaak) 2025

Krijg je kraamzorg bij een klinische opname in het ziekenhuis?

Het kan gebeuren dat het beter is om in het ziekenhuis te bevallen in plaats van thuis of in een kraamhotel. Deze bevalling is medische noodzakelijk en gebeurt onder de verantwoording van een gynaecoloog. Dit kan in een later stadium van de zwangerschap worden beslist, maar het kan ook zo zijn dat de gehele zwangerschap verloopt onder controle van de gynaecoloog. Wanneer de bevalling in het ziekenhuis moet plaats vinden dan spreken we over een medische bevalling. kraamzorg in het ziekenhuis zorgverzekering vergelijken Naast medische zorg kan het ziekenhuis ook voorzien in kraamzorg In een aantal gevallen kan de moeder niet direct na de bevalling naar huis en moet tijdelijk in het ziekenhuis verblijven. De kraamzorg wordt dan in het ziekenhuis gegeven. Wanneer de baby en de moeder naar huis gaan, worden de dagen van de gegeven kraamzorg in het ziekenhuis afgetrokken van de totale kraamzorg en zullen de resterende kraamzorg dagen thuis worden gegeven. Het kan zijn dat de kraamzorg kan worden verlengd op basis van de medische indicatie. De kraamzorgorganisatie is hier van op de hoogte en je kunt hier over informeren.

Heeft iedereen recht op kraamzorg?

Na de bevalling heeft elke vrouw recht op kraamzorg in een kraaminrichting/hotel of ziekenhuis. De kraamverzorgende is verantwoordelijk voor de verzorging en begeleiding van de moeder en de baby. De kraamverzorgende is in bijna alle gevallen vrouwelijk. Dit komt doordat mannen vrijwel nooit voor deze beroepskeuze kiezen. Wij spreken hierom over zij/haar. De kraamverzorgende weet alles over de gezondheid van een pasgeboren baby:
  • Zij heeft ook een signalerende functie
  • Indien er bij moeder of kind veranderende omstandigheden worden opgemerkt t.a.v. hun gezondheid wordt dit zo nodig bij de arts gemeld
  • Je wordt door de kraamverzorgende uitgebreid geïnformeerd over de verzorging van je baby
  • Je wordt begeleid bij het geven van borst- of flesvoeding. Je kunt ook de emotionele aspecten met haar bespreken.

Wat is de vergoeding voor kraamzorg in ziekenhuis bij een medische bevalling?

Er wordt een vergoeding gegeven vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen omdat er sprake is van een medische indicatie. Voor de vergoeding geldt geen eigen risico. De zorgverzekeraar geeft meestal alleen een vergoeding van 100%, als er een contract is afgesloten met het ziekenhuis of kraaminrichting/hotel waar je verblijft. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat de vergoeding vermeld waar je recht op hebt. Kijk in de onderstaande tabel voor meer informatie over de vergoeding per zorgverzekeraar. Wil je meer informatie over diverse onderwerpen gerelateerd aan het onderwerp kraamzorg? Dan kun je meer informatie vinden op de hoofdpagina zwangerschap & bevalling of kraamzorg.