Vergoeding reanimatiecursus 2025

Waarom een reanimatiecursus volgen?

Iedere dag sterven er 35 mensen in Nederland aan een hartstilstand, des te sneller en adequater men hierop actie onderneemt, nemen de kansen op overleven aanzienlijk toe! Door het volgen van een reanimatiecursus kun jij diegene zijn die weet hoe men moet handelen in acute situaties bij een hartritmestoornis, of een hartstilstand met en zonder een Automatische Externe Defibrillator (AED).  Op de website van de Hartstichting vind je een overzicht van de kosten en het aanbod van deze cursus. Een opsomming van wat je in de reanimatiecursus kunt verwachten:
  • Een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen
  • Vrijmaken en vrijhouden van de luchtweg
  • Beademen
  • Borstcompressie (hartmassage)
  • Gebruik van AED (Automatische Externe Defibrillator)
Het certificaat dat je in veel gevallen ontvangt is 1 jaar geldig en daarna dien je op herhaling te gaan om je vaardigheden bij te houden.

Heb je de reanimatiecursus gevolgd en met succes afgerond?

Het is vaak voor jou en je naasten een fijne gedachte dat je in acute situaties weet hoe te handelen en hiermee zelfs levens kunt redden! Er zijn ook verschillende burgerinitiatieven zoals: Hart veilig wonen waarbij je je kunt aansluiten, indien je in het bezit bent van een geldig certificaat dat je kunt reanimeren. Indien er binnen een bepaalde straal van je woon of werkomgeving een dergelijke situatie afspeelt, word je via sms gewaarschuwd om naar de plaats van het ongeval te gaan. Dit is gedaan omdat een ambulance vaak meer tijd nodig heeft om ter plaatse te komen en je dan al direct de eerste hulp kunt starten. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de eerste zes minuten van cruciaal belang zijn bij de overleving van een hartstilstand en wat is er nou mooier dan een medemens zijn leven te kunnen redden!

Zit de vergoeding van een reanimatiecursus in mijn zorgverzekering?

De zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren veel ingezet op preventieve zorg, hier valt ook het volgen van een reanimatiecursus onder. Echter zit een reanimatiecursus niet in het basispakket dat de Nederlandse overheid vaststelt. Maar het zit vaak wel in de aanvullende dekking van je zorgverzekering. Bekijk onderaan deze pagina of een verzekering je reanimatiecursus vergoedt. Het kan zijn dat er wel een aantal verplichtingen aan vast zitten, zoals een officieel certificaat of bewijs van deelname.