Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding trombosedienst 2018

Wanneer moet je aangemeld worden bij de trombosedienst?

Personen die antistollingsmiddelen (coumarinederivaten) gaan gebruiken moeten regelmatig de trombosedienst bezoeken. Regelmatige controle van de antistolling, ook wel INR* bepaling genoemd, en aanpassing van de dosering tabletten hierop is nodig. De trombosedienst voert deze controles uit op poliklinische prikposten of bezoekt de mensen aan huis indien hier een medische indicatie voor is. Hoe werken de trombosediensten? Eerst stelt uw trombosedienst met een laboratoriumtest de mate van bloedstolling vast (een INR-meting). Aan de hand van deze laboratoriumuitslag en uw medische gegevens stelt de arts van de trombosedienst vervolgens de dosering van de antistollingsmiddelen vast. Binnen 24 uur stuurt de trombosedienst u de juiste dosering, inclusief de datum waarop de volgende controle moet plaatsvinden (doseringskalender). Als dat nodig is, doet de trombosedienst dit op de dag van de bloedafname telefonisch.                                

Zijn bloedverdunners en antistollingsmiddelen het zelfde?

Door het gebruik van antistollingsmiddelen wordt de stolling van het bloed vertraagt of vermindert. Vaak wordt er over bloedverdunners gesproken in plaats van antistollingsmiddelen. Dit is geen juiste benaming omdat door het gebruik van deze middelen het bloed minder snel stolt, het bloed wordt niet dunner. De trombosedienst controleert regelmatig de mate van stolling omdat als het bloed te veel stolt er trombose kan ontstaan. Indien het bloed te weinig stolt ontstaan er ongewenste bloedingen. Antistollingsmiddelen worden o.a. voorgeschreven bij de volgende aandoeningen:

  • na een hart- of  herseninfarct
  • bij een longembolie
  • bij boezemfibrilleren
  • bij hartritmestoornissen
  • bij kunsthartkleppen.                                                                              

In een bloedvat kunnen stolsels ontstaan omdat het bloed stolt na een beschadiging van een bloedvat. Als deze stolsels losschieten kan er een bloedvat worden afgesloten waardoor o.a. een hersen- of hartinfarct wordt veroorzaakt. 

Kan ik ook de vingerprikmethode gebruiken?

Tegenwoordig gaat de patiënt steeds meer zelf doen. Voor het zelfmeten van de INR-waarde heeft u een zelfmeetapparaat nodig. Na een eenvoudige vingerprik brengt u een druppel bloed aan op een controlestrip in het zelfmeetapparaat, dit apparaat meet de INR-waarde. De patiënt kan ook zelf de dosering van de antistollingsmedicatie verzorgen (zelfmanagement) of dit aan de trombosedienst overlaten. Voordat u zelf de INR-waarde met het zelfmeetapparaat gaat meten volgt u een korte cursus waarin u leert hoe u met het apparaat moet omgaan. De cursus wordt meestal door de trombosedienst verzorgd.                                                                     

Blijven de trombosediensten wel bestaan?

Door de vingerprikmethode zijn het aantal bezoeken aan de trombosedienst afgenomen. Tevens worden er sinds enkele jaren nieuwe antistollingsmiddelen voorgeschreven waarbij geen regelmatige controle en aanpassing van de dosering door de trombosedienst noodzakelijk is. Mogelijk wordt het netwerk van trombosediensten hierop aangepast.

Wat is de vergoeding voor de trombosedienst?

De zorg van de trombosedienst wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voor deze vergoeding geldt het eigen risico. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat vermeld onder welke voorwaarden u recht heeft op een vergoeding.

*INR= International Normalized Ratio: internationale maat van stolbaarheid van het bloed.

 

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding trombosedienst 2018 scoort gemiddeld: 7 1,7 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.