Vergoeding verloskundige hulp 2025

Wat is verloskundige hulp?

De verzamelnaam van de kennis rondom een zwangerschap, bevalling en de eerste tien dagen na de bevalling (het kraambed) is verloskunde. Verloskundige hulp is de begeleiding bij een zwangerschap, bevalling en een goede start hierna. Het aantal zwangerschapscontroles wordt afgestemd in een persoonlijk zorgplan. Elke verloskundige bespreekt met de a.s. moeder de frequentie van de controles. Tijdens een controle bezoek wordt de groei van de baby gecontroleerd. Er wordt naar het hartje geluisterd en de ligging van de baby wordt gecontroleerd. Bij de aanstaande moeder wordt de bloeddruk gemeten. Soms wordt de urine onderzocht. Er wordt nagegaan of er glucose of eiwitten in de urine aanwezig zijn. Dit onderzoek wordt verricht om een zwangerschapsvergiftiging of diabetes vast te stellen of uit te sluiten. Indien je tussen de controle bezoeken klachten hebt, neem je contact op met de verloskundige en kan je (indien noodzakelijk) eerder voor een controle bezoek komen.

Door de buik op te meten, kan de verloskundige zien of je baby goed groeit.

Hoe verloopt de begeleiding tijdens de zwangerschap?

Gedurende de bevalling is de verloskundige aanwezig. Er wordt steun gegeven en er wordt opgelet dat de bevalling goed verloopt. De verloskundige vertelt je precies wat je op welk moment moet doen zodat de bevalling voorspoedig kan verlopen. Na een zwangerschap van ongeveer 40 weken kunnen je vliezen breken of beginnen de weeën. Op dat moment neem je contact op met de verloskundige. Zij zal zo spoedig mogelijk bij je komen om je te onderzoeken. Zij stelt o.a. vast hoeveel centimeter je al ontsluiting hebt en voelt aan je buik. In het begin van de ontsluitingsfase heb je meestal 3 à 4 centimeter ontsluiting. Dit wil nog niet zeggen dat de baby dezelfde dag wordt geboren, soms komt het voor dat de beginfase één tot twee dagen duurt. In de beginfase zijn de weeën niet altijd heel erg krachtig. Hier zijn ook uitzonderingen op, er zijn vrouwen die heftige weeën krijgen en binnen enkele uren een totale ontsluiting hebben. De geboorte vindt dan al snel plaats. Als de ontsluiting zich langzaam ontwikkelt, kan de verloskundige besluiten om weg te gaan en later weer terug te komen.  Als je in het ziekenhuis gaat bevallen stuurt de verloskundige je tijdig naar het ziekenhuis. Als er een volledige ontsluiting is, mag je gaan persen. De conditie van moeder en kind worden tijdens de bevalling goed geobserveerd door de verloskundige.

Wat is de rol van de verloskundige na degeboorte?

Na de geboorte bezoekt de verloskundige je om steun te bieden indien dit nodig is. Tijdens dit bezoek is er ook aandacht voor mogelijke lichamelijke complicaties bij het kind of bij de moeder. Het laatste controle bezoek bij de verloskundige is ongeveer zes weken na de bevalling.

Wordt verloskundige hulp vergoed?

De verloskundige hulp tijdens je zwangerschap wordt vergoed vanuit het basispakket. Wil je meer informatie over diverse onderwerpen gerelateerd aan het onderwerp zwangerschap? Dan kan je meer informatie vinden op de hoofdpagina zwangerschap & bevalling of kraamzorg.