Vergoeding zelfzorg geneesmiddelen 2025

Wat zijn zelfzorgmedicijnen?

Een zelfzorgmedicijn wordt ook wel zelfzorggeneesmiddel genoemd. Deze medicijnen worden verkocht bij de apotheek, drogist, supermarkt en bij het tankstation. Een recept van een arts is niet nodig. Vooral de volgende zelfzorgmedicijnen worden veelal gekocht:
  • pijnstillers
  • hoestdranken
  • anti-wagenziekte
  • anti-diarreemiddelen
  • neusdruppels
  • smeermiddelen tegen spierpijn na kneuzingen

Kun je zelfzorgmedicijnen overal kopen?

Indien het zelfzorgmedicijn na langer gebruik niet het gewenste resultaat oplevert is het raadzaam om de huisarts te bezoeken. Omdat het zelfzorgmedicijn zonder recept kan worden gekocht is het belangrijk dat je altijd je arts op de hoogte stelt als je regelmatig deze middelen gebruikt. In de afgelopen jaren is er een toename van het gebruik van pijnstillers, bijvoorbeeld paracetamol. Vergiftiging of een overdosering komt regelmatig voor. Mensen die dagelijks paracetamol slikken tegen de hoofdpijn kunnen afhankelijk worden van de paracetamol. Er is dan sprake van een paracetamolverslaving. Lees voor gebruik van zelfzorgmedicijnen altijd de bijsluiter. Bij twijfel is het verstandig om eerst met je arts te overleggen. zelfzorgmedicijnen zorgverzekering vergelijken 2019 Paracetamol is een zelfzorgmedicijn

Wat is de regelgeving voor zelfzorgmedicijnen in Nederland?

In 2007 is de geneesmiddelenwet ingevoerd. In deze wet wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën. UA: medicijnen welke uitsluitend in een apotheek worden verkocht. UAD: medicijnen welke uitsluitend in de apotheek en drogisterij worden verkocht. AV: de algemeen verkrijgbare medicijnen worden ook verkocht bij het tankstation en de supermarkt. De geneesmiddelenwet bepaalt of een medicijn de status UA ontvangt. Het is belangrijk dat een geneesmiddel met de UA status bij de eigen apotheek wordt gekocht. De apotheek kan in je dossier zien welke geneesmiddelen je gebruikt. Je wordt geïnformeerd of je het medicijn wel kan nemen, of er wordt een ander middel aangeraden. Een status van een medicijn kan altijd door de wet worden aangepast. Indien er verontrustende berichten worden ontvangen over een bepaald medicijn wordt de status aangepast. Bijvoorbeeld: van medicijnen die de stof domperidon bevatten is in 2008 de afleverstatus gewijzigd van UAD naar AD. Domperidon is tegen braken en misselijkheid. In combinatie met andere medicijnen kan dit hartritmestoornissen veroorzaken. Welke status wordt toegekend aan een medicijn hangt van diverse factoren af:
  • eigenschappen van de stoffen die in het medicijn zijn verwerkt
  • verpakkingsgrootte
  • doseersterkte

Heeft ieder zelfzorgmedicijn een bijsluiter?

Bij ieder medicijn is een bijsluiter in de verpakking bijgesloten. Op internet zijn diverse websites waar bijsluiters op te vragen zijn. Een bijsluiter moet bij elk medicijn duidelijk zijn: Het moet begrijpelijk zijn voor de patiënt, er moet duidelijke informatie worden verstrekt over het gebruik en de bijwerkingen en risico’s moeten worden vermeld.

Kan je een vergoeding krijgen voor een zelfzorgmedicijn?

Indien er sprake is van een chronische aandoening en het zelfzorgmedicijn wordt langer dan zes maanden gebruikt, dan worden voor bepaalde medicijnen de kosten mogelijk uit de basisverzekering vergoed. Voor verzekerden van achttien jaar en ouder tellen genoemde kosten mee voor het eigen risico. De eerste twee weken waarin je het middel gebruikt, moeten altijd zelf worden betaald.