Pgb-houders hebben moeite met budgetaanvraag

pgb-budget aanvragen

Ongeveer 30 procent van de mensen die een persoonsgebonden budget willen aanvragen hebben daar problemen mee. Ook is het invullen van het budgetplan voor een derde van de pgb-houders een moeilijke opgave. Deze conclusies kunnen getrokken worden naar aanleiding van de Pgb Cliëntenraadpleging 2013 die in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland is gehouden door onderzoeksinstituut ITS.

De oplossing hiervoor kan volgens de onderzoekers gezocht worden in het verbeteren en vereenvoudigen van de formulieren voor de pgb-aanvraag, het budgetplan en het verantwoordingsformulier. Ook de informatievoorziening over het pgb, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de zorgkantoren is voor verbetering vatbaar.

Het onderzoek

Na 2008 en 2010 is dit de derde keer dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Over het algemeen is de waardering van de pgb-houders voor de zorgkantoren verbeterd. Zorgkantoren scoren op zeven van de acht thema’s tot een halve punt hoger. Evenals in het vorige onderzoek wordt het overmaken van het budget het best beoordeeld. Daarnaast scoren ook de onderdelen terugvordering, beschikking, verantwoording en bejegening hoor. Het onderzoek is gehouden onder 5.000 pgb-houders, waarvan er 1.912 vragenlijst gebruikt konden worden voor de resultaten van het onderzoek. ITS maakt onderdeel uit van de Radbound Universiteit Nijmegen.

Bron: Skipr

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf