Zeg tandarts, wat is nou de beste tandartsverzekering?

Wat is de beste polis volgens de tandarts

Zelden staat een tandarts met zijn mond vol tanden, maar een verstandige schoenmaker blijft bij zijn leest. Genoeg beeldspraak, maar wat is uw reactie?

25 zorgverzekeraars bieden ruim 60 basisverzekeringen aan. In combinatie met de aanvullende verzekeringen, een vrijwillig eigen risico en tienduizenden collectiviteiten is werkelijk niemand meer in staat om echt het juiste advies te geven. Bovendien weet je pas na afloop van het toekomstige kalenderjaar wat je hebt gemankeerd. Vaak wordt een zorgverzekering als een soort rekening-courant gezien. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Optioneel kan een verzekerde aanvullende dekkingen kiezen, maar daarvoor kan een verzekeraar dan weer acceptatiecriteria opstellen.. De tandartsverzekering is de meest gekozen aanvullende dekking en over het algemeen wordt iedereen bij gangbare lichtere tandartsverzekeringen volledig geaccepteerd. Bij de duurdere pakketten houdt de verzekeraar rekening met zgn. antiselectie door verzekerden en worden de acceptatie eisen ook wat zwaarder.

Verzekeraars begrijpen maar al te goed dat ze de eerste honderd euro van de tandartsverzekering bijna per ommekeer weer mogen terugbetalen. Dus de verzekeringscomponent van een tandartsverzekering is aan de onderkant beperkt. En omdat de verzekeraar bij de duurdere varianten elementen kan uitsluiten of de hele dekking kan weigeren is het raadzaam om de bestaande tandartsverzekering niet lichtzinnig te beëindigen. Wel is het vaak mogelijk om met die bestaande verzekering in een collectiviteit aan te sluiten zodat de dekking gelijk blijft, maar de premie wel daalt.

Vertel uw patiënten dat aanvullende (tandarts) verzekeringen geen eigen risico kennen, zelfs niet als een verzekerde vrijwillig zijn eigen risico op de basisverzekering verhoogt. Geen eigen risico betekent helaas niet automatisch dat 100% van de verzekerde kosten worden vergoed.

Voor gezonde mensen is het overigens een interessante optie om met een vrijwillig eigen risico de premiedruk te verlagen en toch goed verzekerd te blijven. Steeds meer ‘weinig claimers’ verhogen hun eigen risico op de basisverzekering met 500 euro extra zodat zij jaarlijks enkele honderden euro’s minder premie betalen. En als het toch mis gaat hebben ze gegokt en slechts het premieverschil verloren.

Laat uw patiënten de kinderen op de polis van de best verzekerde ouder bijschrijven. Vaak kiezen ze voor gemak. Maar als vader niet eens weet hoe de huisarts heet, kan vader volstaan met een hoog eigen risico en een sobere verzekering, maar dan wel met tandartsdekking.

Waarschuw uw patiënten voor de budgetpolis. Bij de budgetpolis worden de contracten met de zorgverleners vaak zo scherp afgesloten dat de patiënt de dupe is. Ook kan het dan zo zijn dat het ‘budget ’in de loop van het kalenderjaar op is in het betreffende ziekenhuis en dat de zorg, ook als die strikt noodzakelijk is, een forse onvoorziene kostenpost oplevert. Er zijn schrijnenede gevallen bekend waarbij ernstig zieke mensen weliswaar verzekerd zijn, maar waarbij de eigen bijdrage achteraf meer dan de helft van de nota heeft bedragen.

En last but not least. Orthodontie voor minderjarigen wordt vaak beperkt vergoed. Dit kan een goede reden zijn om over te stappen. Bij de nieuwe verzekeraar begin je immers weer van voor af aan.

Als u reageert zoals hierboven omschreven blijft u bij uw leest, zegt u wijze woorden zonder daarbij het risico te lopen dat u later wordt aangesproken omdat een verkeerd advies heeft gegeven.

 

 

Last Updated on 11 maart 2020 by Frans Kooning

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.