Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding abortus 2019

Wanneer wordt een abortus verricht?

Bij een ongewenste zwangerschap is het mogelijk deze te beëindigen. Indien de keuze wordt gemaakt om de zwangerschap te beëindigen dan is het belangrijk dat deze keuze weloverwogen wordt gemaakt. Je kunt worden geadviseerd, maar uiteindelijk kies je zelf. Indien je advies en/ of begeleiding bij je keuze wilt, kun je naar een gespecialiseerde kliniek gaan of naar je huisarts. In Nederland is een abortus officieel mogelijk tot dat de vrouw 24 weken zwanger is, meestal wordt door de artsen 22 weken aangehouden. Het is afhankelijk van de duur van de zwangerschap voor welke methode kan worden gekozen.  

  • Abortuspil. Deze behandeling kan tot acht weken zwangerschap (vier weken over tijd). Er worden twee verschillende medicijnen gebruikt. Op de eerste dag van de behandeling krijgt de vrouw een medicijn dat de werking van het zwangerschapshormoon blokkeert. Eén of twee dagen later neemt de vrouw een krampen verwekkend medicijn waarmee de zwangerschap beëindigd wordt.
  • Zuigcurettage. De vrucht wordt weggezogen door een dun buisje. Deze behandeling kan tot ongeveer twaalf weken zwangerschap, gerekend vanaf de laatste menstruatie, uitgevoerd worden. De vrouw kan kiezen voor behandeling met een plaatselijke verdoving of onder sedatie. De behandeling zelf duurt ongeveer tien minuten.
  • Vrucht verwijderen. Vanaf 12 weken zwangerschap moet de baarmoedermond verder worden opgerekt om de vrucht met instrumenten te verwijderen. Hierna worden de resten met een plastic zuigbuisje weggezogen. Deze behandeling duurt ongeveer vijftien tot vijfenveertig minuten. Soms wordt voor de behandeling prostaglandine toegediend om de baarmoedermond zacht te maken.

Is het mogelijk een abortus anoniem te laten gebeuren?

Indien er voor een abortus wordt gekozen, komt het voor dat vrouwen dit niet met anderen willen bespreken. Een huisarts heeft een beroepsgeheim, hij/zij zal met niemand bespreken dat je mogelijk de zwangerschap wil onderbreken. Bij een gespecialiseerde kliniek zal nooit informatie worden verstrekt aan anderen, er wordt geen post naar je huis gestuurd. Je adres en telefoonnummer worden alleen gevraagd voor de administratie van de kliniek.

Kan je hulp krijgen bij het verwerken van een abortus?

Ook als iemand een weloverwogen keuze heeft gemaakt om een zwangerschap te beëindigen, blijft het een moeilijke beslissing. Vaak komt het voor dat vrouwen na een abortus hulp nodig hebben om dit te verwerken. Het is raadzaam om dit met je huisarts te bespreken, hij/zij zal je doorverwijzen naar de juiste hulpverleners.

Wordt een abortus vergoed vanuit de zorgverzekering?

Abortus in een kliniek wordt vergoed op grond van de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Wordt de abortus in een ziekenhuis uitgevoerd, dan declareert het ziekenhuis dit bij de zorgverzekering van de vrouw. De basisverzekering vergoedt de abortus. Wil je meer informatie over abortus of wil je met iemand praten, neem dan contact op met Siriz.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding abortus 2019 scoort gemiddeld: 22 4,4 5

Gemiddelde beoordeling



Beste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.