Vergoeding Behandelingen alternatief genezer 2025

Welke vergoeding is er voor alternatief genezer?

Onderstaande tabel is een weergave van de vergoeding voor een alternatieve genezer per zorgverzekeraar. Deze weergave is niet specifiek en geeft een algemeen beeld. De zorgverzekeraar kan per specifieke groep eisen hebben gesteld, zoals lidmaatschap beroepsvereniging.

Hoe zijn alternatieve geneeswijzen ontstaan?

Alternatieve geneeswijzen zijn gebaseerd op de oudste vormen van geneeskunde. Zo deden de Egyptenaren al veel aan geneeskunde, maar ook Ayurvedische leer werd al toegepast rond 8000 voor Christus. Kruidentherapie is de oudste bekende geneeswijze, welke tot op vandaag de dag nog steeds wordt toegepast. De term alternatieve geneeswijzen is in de jaren 60 ontstaan. Omdat deze term zou doen suggereren dat het een vervanging voor de reguliere geneeskunde zou zijn, is later de term veranderd in “complementaire geneeskunde”, wat compleet makend betekent. Nog steeds wordt de term alternatieve geneeswijze veelvuldig gebruikt. In Nederland zijn er 22.000 alternatieve genezers binnen een professionele beroepsorganisatie. vergoeding alternatief genezer 2019 De paardebloem (Taraxacum Officinale) zorgt onder andere voor een goede spijsvertering Met alternatieve geneeswijzen wordt elke behandeling bedoeld, die gebruikt kan worden in aanvulling tot of in plaats van een behandeling van de reguliere geneeskunde. In deze vorm van geneeskunde wordt er meestal uitgegaan van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. De holistische visie speelt een belangrijke rol. De mens bestaat immers niet alleen maar uit een lichaam maar is een vermenging van lichaam en ziel. Alternatieve geneeswijze kan bij alle gezondheidsproblemen gebruikt worden. Echter, niet alles kan genezen worden. Net zoals in de reguliere gezondheidszorg dit ook niet altijd kan. Bij sommige klachten wordt de alternatieve geneeswijze gebruikt ter ondersteuning. Het kan de pijn helpen verminderen of ondersteuning geven bij emotionele klachten.

Welke ontwikkelen zijn er binnen de alternatieven geneeswijzen?

De zorgvrager wordt steeds meer autonoom. Dat wil zeggen, dat de zorgvrager steeds meer in staat is, zijn of haar eigen mening weer te geven en zichzelf ziet als een individu die trouw blijft aan zichzelf. Daardoor komt de zorgvrager meer op voor zijn of haar rechten en kiest graag zelf de zorg die geboden wordt. Mensen trekken ook meer dan ooit naar andere landen en raken meer betrokken met andere culturen en hun geneeswijzen. Interesse in alternatieve geneeswijzen is nog nooit zo groot geweest. De reguliere zorg wordt de laatste jaren steeds onpersoonlijker en bestaat vooral uit behandel standaarden. De communicatie verloopt niet altijd volgens tevredenheid van de zorgvrager. Het is te grootschalig geworden en veel zorgvragers missen de holistische visie. Elke zorgvrager krijgt dezelfde standaardbehandeling en er wordt lang niet altijd naar de gehele mens gekeken. In feite zou een arts en therapeut er bij elke behandeling van uit moeten gaan, dat je begint met de minst schadelijke therapie. Toch is de reguliere zorg nog steeds van groot belang. Hoe mooi zou het dan ook zijn als de reguliere gezondheidszorg zou gaan samenwerken met de alternatieve geneeswijzen. Veel zorgvragers wensen tegenwoordig een meer persoonlijkere en individuelere benadering. Steeds meer artsen staan kritisch positief ten opzichte van alternatieve geneeswijzen. Opleidingen en beroepsverenigingen in Nederland zijn internationaal georiënteerd en ruim een derde van deze opleidingen zijn op HBO niveau. Veel alternatieve geneeswijzers zouden wel een samenwerking willen. Het lijkt er op dat dit steeds dichterbij komt.

Welke verschillende soorten alternatieve geneeswijzen zijn er?

Alternatieve geneeswijze kan onderverdeeld worden in verschillende soorten: Deze bovengenoemde zijn de populairste behandelingen in Nederland. Uiteraard zijn er veel meer behandelsoorten welke passen binnen de alternatieve geneeswijzen. U kunt de behandeling selecteren aan de bovenzijde van de pagina om te zien welke zorgverzekeraar er een vergoeding geeft voor de alternatieve genezer.