Vergoeding Dialyse 2024

Wat is dialyse?

Bij dialyse vindt er een uitwisseling plaats van vocht, zouten, zuren en afvalstoffen tussen bloed en spoelvloeistof langs een semipermeabel membraan. Door het principe diffusie zullen bepaalde stoffen zich door het membraan verplaatsen van een hoge naar een lage concentratie. Dialyse is een behandeling waarmee overlijden wordt voorkomen. Ongeveer 8 tot 10 procent van de gezonde filterfunctie van de nieren kan worden overgenomen. Er zijn twee methoden:
  • Hemodialyse, door middel van een kunstnier (het semipermeabel membraam) welke zich buiten het lichaam bevindt.  Via een slang in een bloedvat van de arm wordt het bloed naar de kunstnier gepompt en weer terug. Dit duurt ongeveer 4 uur en moet 3 tot 5 keer per week gebeuren. Hemodialyse vindt meestal plaats in een dialysecentrum of het ziekenhuis en soms thuis.
  • Peritoneaal dialyse, hierbij is het buikvlies het semipermeabel membraan. De spoelvloeistof wordt in de buikholte gebracht via een slangetje dat operatief is ingebracht. Dit moet elke dag gebeuren, thuis of zelfs op het werk. Sommige nierpatiënten spoelen alleen ‘s nachts.
Welke methode er gebruikt wordt, is afhankelijk van een aantal medische factoren en de persoonlijke voorkeur.

Wat is de vergoeding voor een dialyse behandeling?

Het basispakket vergoedt klinische en niet-klinische hemodialyse en peritoneaal dialyse en de daarbij behorende medisch specialistische zorg, behandeling, onderzoeken, verpleging, medicatie en psychosociale begeleiding (de begeleiding voor de patiënt zelf maar ook voor de mantelzorgers). De vergoeding van de kosten van een opleiding van de personen die de thuisdialyse uitvoeren of daarbij helpen, bruikleen van apparatuur en toebehoren, regelmatige controle en onderhoud van de apparatuur, vloeistoffen, vergoeding van de kosten van aanpassingen in de woning worden ook vergoed. De patiënt heeft alleen recht op niet-klinische dialyse als er een schriftelijke verwijzing is van de huisarts of de medisch specialist. Voor deze vergoeding geldt een wettelijk verplicht eigen risico. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering, worden alle vergoedingen waar je recht op hebt, vermeld.