Vergoeding geriatrie fysiotherapie 2023

Geriatrie fysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de geriatriefysiotherapeut. Deze heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom.

Vergoeding voor geriatrie fysiotherapie

Een behandeling wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering. Mogelijk kom je wel in aanmerking voor een vergoeding als je een aanvullende verzekering bij je zorgverzekeraar hebt afgesloten. Is er sprake van een chronische aandoening, dan kan er vanaf de 21e behandeling een vergoeding uit de basisverzekering worden verstrekt. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om hiervoor een vergoeding te ontvangen. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je zorgverzekering, om vast te stellen aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Voor de vergoeding uit de basisverzekering geldt het eigen risico, dit geldt niet voor een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering.