Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding ongevallenverzekering 2019

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering is een verzekering die een van te voren afgesproken bedrag uitkeert als de verzekerde een ongeval krijgt. Het is dus niet zo dat de opgelopen schade wordt vergoed, maar er wordt een vast bedrag uitgekeerd. Er wordt uitgekeerd als de verzekerde betrokken is bij een ernstig ongeval en hierdoor blijvend invalide raakt of komt te overlijden. Bij blijvende invaliditeit wordt er gekeken naar de mate van invaliditeit om de hoogte van het uit te keren bedrag te bepalen. Het is noodzakelijk dat er medisch is vastgesteld dat lichamelijk letsel of het overlijden het gevolg is van een ongeval. 

Het is mogelijk om een verzekering af te sluiten voor één persoon, een gezin, een vereniging, een school of voor werknemers van een bedrijf. De ongevallenverzekering bestaat uit de volgende rubrieken: 

  • een eenmalige uitkering bij overlijden
  • een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit

Er zijn diverse pakketten te kiezen waarmee je de hoogte van het bedrag per rubriek kan bepalen. Met de ongevallen verzekering ben je wereldwijd gedekt, 24 uur per dag. Ook als je op vakantie bent. Thuiswonende kinderen tot 27 jaar die studiefinanciering krijgen, of waarvoor je kinderbijslag ontvangt zijn gratis meeverzekerd. Bij de ongevallenverzekering zit ook tandheelkundige verzekering inbegrepen, kinderen hebben hier tot 20 jaar ook recht op.

Afhankelijk van waar je de ongevallenverzekering afsluit, zullen er regels gelden. Lees dus altijd zorgvuldig de polisvoorwaarden, om te zien waar de uitzonderingen liggen. Een voorbeeld is dat er niet uitgekeerd wordt, als de verzekerde tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of alcohol. 

Als werkgever, stichting, vereniging of onderwijsinstelling is het mogelijk om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten voor de werknemers, leden, studenten of scholieren. 
Hierbij zijn er twee opties voor verzekeren:

  • werknemers, leden, studenten of scholieren zijn alleen verzekerd op de werkvloer, school of clubhuis
  • werknemers, leden, studenten of scholieren zijn altijd verzekerd dus ook opweg naar werk of thuis

 Afhankelijk van de verzekeraar gelden er regels en eisen waar aan moet worden voldaan om een uitkering te ontvangen, deze kun je lezen in de polisvoorwaarden.

Zit er bij mijn zorgverzekering ook een ongevallenverzekering?

Er zijn een aantal zorgverzekeringen welke in het aanvullende pakket een vergoeding bieden. Om te zien welke dat zijn, klik je op de onderstaande tabel.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding ongevallenverzekering 2019 scoort gemiddeld: 1 1 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.