Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding prenatale screening 2019

Wat is prenatale screening?

Onderzoek naar de gezondheid van het ongeboren kind wordt prenatale screening genoemd. Er zijn diverse onderzoeken die kunnen worden verricht voordat een kind wordt geboren. Uit deze screening blijkt of er een verhoogde kans is, dat een kind wordt geboren met een aangeboren afwijking. Bij de combinatietest en de tripletest wordt onderzoek gedaan naar de kans op het Downsyndroom. Kinderen met het Downsyndroom ontwikkelen zich zowel lichamelijk als verstandelijk traag. Er is een kans op lichamelijke afwijkingen en er kunnen psychiatrische en gezondheidsproblemen ontstaan. Bij kinderen met het Downsyndroom zijn er veel verschillen m.b.t. de ontwikkeling en de mate van de gezondheidsproblemen.                            

Waar bestaat de combinatietest uit?

Tussen de negende en veertiende week van de zwangerschap wordt een bloedonderzoek gedaan. Via een echo die gemaakt wordt tussen de elfde en veertiende week van de zwangerschap wordt een nekplooimeting gedaan. Met de uitslagen van deze onderzoeken, de exacte duur van de zwangerschap en de leeftijd van de moeder, wordt er bepaald hoe hoog de kans is dat het kindje het Downsyndroom heeft.

Wat is een Tripletest?

Tussen de vijftiende en twintigste week van de zwangerschap wordt er bij de a.s. moeder bloed afgenomen. Dit wordt onderzocht op chromosoomafwijkingen bij  de baby. Indien er een verhoogd risico aanwezig is, kan er een vruchtwaterpunctie worden uitgevoerd. De tripletest geeft aan hoe hoog de kans is dat het kindje het Downsyndroom heeft. Met de tripletest kan ook worden vastgesteld hoe hoog de kans is dat het kindje wordt geboren met een open ruggetje (afwijking ruggenmerg/ruggenwervels met bijbehorende zenuwen).

Waarvoor is een 20 weken echo?

Een echo is een onderzoek, waarbij door middel van opgevangen geluidsgolven die in beelden worden omgezet op een scherm, de baby in de baarmoeder zichtbaar maakt. Bij een twintig weken echo wordt de groei van het kind bekeken, of er voldoende vruchtwater is en de ontwikkeling van de organen worden nauwkeurig bekeken. Door dit onderzoek kunnen de volgende afwijkingen worden opgespoord:

  • afwijkingen aan armen en benen
  • ontbreken/afwijkingen van botten en/of nieren
  • hartafwijkingen
  • open ruggetje
  • open schedel

Echo afbeelding van een baby

Wat is de vergoeding voor prenatale screening?

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen zijn er diverse voorwaarden gesteld door de zorgverzekeraar. Een 20 weken echo wordt altijd vanuit de basisverzekering vergoed. Voor vrouwen vanaf 36 jaar wordt de combitest ook vanuit de basisverzekering vergoed, jongere vrouwen hebben recht op een vergoeding als er een medische noodzaak is voor het onderzoek. Er geldt geen eigen risico voor deze vergoeding. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je zorgverzekering, om vast te stellen aan welke voorwaarden er moet worden voldaan, om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de prenatale screening. Nog even je zorgverzekering vergelijken voor de beste keuze?    

Wil je meer informatie over diverse onderwerpen gerelateerd aan het onderwerp zwangerschap? Dan kun je meer informatie vinden op de hoofdpagina zwangerschap & bevalling of kraamzorg.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding prenatale screening 2019 scoort gemiddeld: 1 1 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.