Vergoeding psychosomatische fysiotherapie vanaf 18 jaar 2023

Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings- of stressklachten. Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten, als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting (stress). Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

Stress kan een zeer grote invloed hebben op lichamelijke klachten

Vergoeding psychosomatische fysiotherapie

Vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering wordt geen vergoeding verstrekt. Indien je een aanvullende verzekering bij je zorgverzekeraar hebt afgesloten kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. In de polisvoorwaarden staat vermeld, hoeveel behandelingen (of de hoogte van het bedrag) er worden vergoed. Voor een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.