Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding stottertherapie 2019

Stottertherapie

Een erg vervelende aandoening onder de wereldwijde bevolking is stotteren. Stotteren wordt in de boeken omschreven als; 'onregelmatigheden in het spreekritme van de spreker’. Tijdens het stotteren weet de spreker precies wat hij wil vertellen, alleen op het moment van het spreken lukt het hem niet om het uit te spreken. Dit wordt geuit door een onvrijwillige herhaling, verlenging of onderbreking van een klank. In DSM-IV is stotteren ingedeeld onder de categorie ontwikkelingsstoornissen.

Twee verschijningsvormen

De aandoening stotteren kent twee soorten verschijningsvormen: het openlijk en het verborgen stotteren. Wanneer er gesproken wordt over openlijk stotteren heeft de spreker last van blokkades, herhalingen en ongewilde pauzes tijdens het praten. Wanneer er gesproken wordt over verborgen stotteren is het stotteren onzichtbaar voor de buitenwereld. Vaak is dit nog veel vervelender dan openlijk stotteren. Bij het verborgen stotteren heeft de spreker spreekangst en minderwaardigheidsgevoelens. Beide vormen van stotteren vormen een grote beperking op het zelfvertrouwen van de persoon. De persoon spreekt bijvoorbeeld niet graag met mensen die niet heel dicht bij hem staan. De stotteraars zijn namelijk vaak bang om uitgelachen te worden of  om minderwaardig behandeld te worden. Tevens kan stotteren toekomstdromen in de weg staan, iemand die stottert wordt namelijk niet snel aangenomen als secretaresse of een dergelijk beroep.

De oorzaak van stotteren

In Nederland zijn er maar liefst 170.000 inwoners die kampen met  de aandoening stotteren. De exacte oorzaak waarom personen stotteren is helaas nog niet bekend. Het kan een coördinatiestoornis in de hersenen  zijn maar ook een gevolg van spreekspanning. Stotteraars kunnen er niet in slagen om hun gedachten vloeiend te articuleren. Tegenwoordig wordt er aangenomen dat de aandoening stotteren een genetische oorzaak heeft. Dit komt omdat stotteren vaak in deze families voorkomt. Tevens blijkt het dat 80%  van de stotteraars een man is.

Stottertherapie

Wanneer een persoon die stottert besluit dat hij stottertherapie wilt, wordt hij behandeld door een stottertherapeut. Er kan gekozen worden uit stottertherapie, logopedie, Hausdörfer, Del Ferro, Boma of groepstherapie. Deze hulpverleners hebben zich specifiek gespecialiseerd op stottertherapie en werken dan ook binnen een stottercentrum, een eigen praktijk of een universitair centrum. De stottertherapie is ontwikkeld om kinderen en volwassenen te helpen om succesvol en gemakkelijk te kunnen praten zonder remming of stress. Een stottertherapeut biedt hierin technieken aan waardoor het dagelijks communiceren, zoals bijvoorbeeld op school, op het werk of in het privéleven prettiger kan verlopen. De stottertherapeut zal werken aan technieken zoals timen en focussen, een betere integratie van de spraakspieren tijdens het praten en het vergroten van het zelfvertrouwen. Deze punten kunnen de stotteraar positief helpen ten aanzien van spreken.

De vergoedingen van stottertherapie

Stottertherapie wordt in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen onder logopedie. Wanneer de verzekerde kosteloos gebruik wil maken van stottertherapie dient hij een verwijzing te hebben van de huisarts of specialist. Voor enkele vormen van stottertherapie in Nederland is geen vergoeding aanwezig in de basisverzekering. Zo kan de verzekerde van stottertherapie bij de volgende instituten (onder andere) enkel gebruik maken met een aanvullende verzekering;

  • Del Ferro
  • Boma
  • Hausdörfer

Stottertherapie gegeven voor de Vereniging Stottercentra Nederland (VSN) wordt volledig vergoed in de basisverzekering.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!


Beste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.