Vergoeding thuiszorg 2025

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg is een zorgsoort die aangeboden wordt bij de patiënten thuis. Wanneer een patiënt thuiszorg ontvangt, komt er bijvoorbeeld een paar uur per week een helpende bij de patiënt thuis om het huishouden te doen. Echter kan de patiënt ook hulp krijgen van een verpleegkundige die de patiënt komt prikken, douchen of helpen met het medicijngebruik. Wanneer een patiënt gebruik wenst te maken van thuiszorg kan hij of zij terecht bij een thuiszorgorganisatie in de woonplaats waar de patiënt woonachtig is. Deze organisaties zijn te vinden in bijvoorbeeld het telefoonboek of door middel van een telefoontje naar de doktersassistente van de huisarts. In sommige gevallen leveren verzorgingshuizen en verpleeghuizen ook thuiszorg aan. Bij deze organisaties kan de patiënt het beste navraag doen, naar hetgeen de organisaties de patiënt kunnen bieden. Het is verstandig om bij meerdere organisaties navraag te doen, gezien de te bieden diensten per organisatie verschillen.

Wat valt er onder thuiszorg?

Onder het zorgaanbod van thuiszorg behoren de volgende soorten zorg, te weten:
  • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen, het aan- en uitkleden, het eten en naar de wc gaan
  • Verpleging, zoals het geven van medicijnen en injecties, het toedienen van zuurstof en het aanbrengen van een infuus
  • Begeleiding bij het zelfstandig functioneren. Deze begeleiding is voor mensen met een ernstige of matige beperking
  • Huishoudelijke hulp, zoals opruimen, schoonmaken, stofzuigen, bedden opmaken en (af)wassen
  • Alfahulp. Dit is een lichtere soort hulp bij het huishouden voor maximaal 12 uur per week, verdeeld over maximaal drie dagen
  • 24-uurs zorg. Dit is dag en nacht persoonlijke verzorging of verpleging
  • Nachtzorg. Dit is verzorging of verpleging tussen 23.00 uur en 7.00 uur. De zorg kan ook op afspraak zijn
  • Reguliere thuiszorg en particuliere thuiszorg
Wanneer een patiënt thuiszorg nodig heeft, kan hij dit op twee manieren regelen. De ene manier is met de methode ‘in natura’. De andere methode is een methode waarin de patiënt zelf zijn rekening betaalt. Wanneer de patiënt kiest voor de methode ‘in natura’, dan regelt de zorgverzekeraar een thuiszorginstantie voor de patiënt. De patiënt krijgt dan thuiszorg aangeboden door middel van een reguliere thuiszorgorganisatie. Het voordeel hiervan is, dat de patiënt geen administratieve rompslomp hoeft te beheren. Het nadeel hiervan is, dat de patiënt niet zelf kan kiezen welke organisatie de thuiszorg aan huis gaat leveren. Bovendien zijn er bij de reguliere thuiszorgorganisaties vaak wachtlijsten. De andere methode is het zelf regelen en betalen van thuiszorg. De patiënt dient de thuiszorg die hij ontvangt, dus uit zijn eigen portemonnee te betalen. Wanneer de patiënt voor deze methode kiest, kan hij zelf bepalen welke organisatie hem of haar komt verzorgen. Daarnaast zijn er bij de particuliere thuiszorginstanties meestal geen wachtlijsten voor de patiënten.

Wat zijn de vergoedingen voor thuiszorg?

Vanaf 1 januari 2015 wordt verzorging en verpleging voor personen vanaf 18 jaar niet meer vanuit de AWBZ vergoed, maar door de zorgverzekeraar. Onder verzorging en verpleging thuis, wordt de zorg verstaan die wordt verleend door verpleegkundigen. De vergoeding hiervoor wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is geen indicatie meer nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Door een verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie in je gemeente of je verpleegkundig specialist(e) wordt in overleg met jou een zorgplan gemaakt. In dit zorgplan wordt vastgelegd, hoe vaak en welke zorg je nodig hebt. Voor deze vergoeding geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Raadpleeg voor alle voorwaarden de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Hoe zit het met het persoonsgebonden budget (PGB)?

Personen die langdurig of intensieve zorg nodig hebben, kunnen mogelijk een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen. Deze aanvraag moet worden ingediend bij een verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie in je gemeente, hij/zij kan een indicatie afgeven voor een pgb. Door een nieuwe wetgeving is de wijze van uitbetaling verandert, de sociale verzekeringsbank betaalt namens de gemeente rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

Hoe wordt de huishoudelijke hulp vergoed?

Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk, om er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Voor huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld de was doen, het huis schoonmaken en de boodschappen doen ontvang je geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze hulp kan mogelijk door je gemeente worden toegekend. Sinds 1 januari 2015 worden er strengere eisen gesteld voor het verlenen van huishoudelijke hulp. Voor dat deze hulp wordt toegekend, vindt er eerst een onderzoek plaats, om vast te stellen of deze hulp echt noodzakelijk is en of je mogelijk deze kosten zelf kunt betalen. Indien de hulp door de gemeente wordt toegekend, geldt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.