Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding vervoersvoorzieningen 2019

Vervoersvoorzieningen

Om iedereen zo lang mogelijk in staat te stellen zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving, kunnen mensen die op medische gronden geen gebruik kunnen maken van fiets, eigen auto of openbaar vervoer in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening.

Enkele voorbeelden van een vervoersvoorziening:

  • Gebruik rolstoeltaxi
  • Aanpassingen in de eigen auto
  • Scootmobiel
  • Driewielfiets

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heb je mogelijk recht op een vergoeding voor een vervoersvoorziening. In de gemeente waar je woont kun je bij het WMO loket een aanvraag indienen voor een vergoeding. Voor een aantal vervoersvoorzieningen moet je een eigen bijdrage betalen, deze is afhankelijk van je inkomen.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding vervoersvoorzieningen 2019 scoort gemiddeld: 10 2,7 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.