Vergoeding zelfstandig behandelcentrum (privé)

Wat is een zelfstandig behandelcentrum?

Een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is een particuliere zorginstelling die moet beschikken over een overheidsvergunning om verzekerde zorg te mogen bieden. Er moet aan een aantal eisen worden voldaan:

  • Er moet een samenwerkingsverband zijn van minimaal twee specialisten
  • Er mag geen winstoogmerk zijn
  • De bedrijfsvoering moet transparant zijn

De Inspectie van Gezondheidszorg houdt toezicht op een zelfstandig behandelcentrum om de kwaliteit van geleverde zorg te waarborgen. Het gaat hierbij om minder complexe en planbare zorg. Een zelfstandig behandelcentrum is meestal gespecialiseerd, bijvoorbeeld in oogheelkunde, hand- en polschirurgie, huidziekten, orthopedie, neurologische pijnsyndromen en behandeling van spataderen. In de praktijk ligt de focus op niet-klinische zorg met de mogelijkheid tot een snelle behandeling met een hoog volume. Voor de zorg die wordt geleverd, hoeft de patiënt niet te worden opgenomen. Een enkele keer kan het voorkomen dat een patiënt een paar dagen in een zelfstandig behandelcentrum verblijft. In vergelijking met een ziekenhuis is een ZBC kleinschaliger. Er worden vooral operaties in dagbehandeling aangeboden. Een dagbehandeling houdt in dat je dezelfde dag van de operatie weer naar huis kunt.

Is de wachttijd in een zelfstandig behandelcentrum korter dan in het ziekenhuis?

Er is vaak sprake van een kleinschalige omgeving waar de logistiek goed is geregeld, waarbij men patiëntvriendelijk werkt en veel service biedt. Doordat de ZBC’s zich specialiseren in één bepaalde richting zijn er vaak kortere wachttijden dan in ziekenhuizen. Vaak kun je binnen 2 weken worden geholpen na je 1e consult. Hier wordt ook je behandelplan bepaald en wordt er een kostenindicatie gegeven. Dit hangt samen met de behandelwijze en de wijze van vergoeding via je zorgverzekering. Zo weet je vaak direct waar je aan toe bent. Het aantal centra is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Het exacte aantal ZBC’s is lastig te achterhalen: ruim 300 ZBC’s hebben een toelating verkregen op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen. De meeste ZBC’s zijn gevestigd in de randstad.

Krijg ik een vergoeding voor een behandeling in een zelfstandig behandelcentrum?

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet je voor behandeling zijn doorverwezen door een arts en de behandeling moet medisch noodzakelijk zijn. Je kunt zelf kiezen of je naar het ziekenhuis of een ZBC gaat. In principe is de vergoeding voor behandeling in een ZBC hetzelfde als voor een behandeling in een ziekenhuis. Je zorgverzekeraar moet wel een contract hebben afgesloten met het door jou gekozen ZBC. Indien er geen contract is afgesloten, dan wordt er meestal een lagere vergoeding door je zorgverzekeraar gegeven. Het eigen risico is van toepassing op een behandeling in een ZBC. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat vermeld op welke vergoeding je recht hebt. Kijk in de onderstaande tabel voor meer informatie.