Stijging zorgpremie 2015: minister Schippers geeft uitleg

Zorgpremie 2015

Volgens berekeningen van het CBP eind januari van dit jaar, zal de zorgpremie in 2015 stijgen naar €1245 per persoon. Dit zou een stijging betekenen van maar liefst €114 ten opzichte van dit jaar. Naar aanleiding hiervan heeft het CDA op 20 maart Kamervragen gesteld. Hierop heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gisteren gereageerd.

Eerder maakte de minister al bekend dat de zorgpremie 2015 met maximaal €20 euro gaat stijgen. Er wordt een tijdelijke rijksbijdrage ingesteld om zo een plotselinge sterke premieverhoging te voorkomen. Minister Schippers ligt nu toe dat dit maximale bedrag van €20 euro alleen betrekking heeft op de stijging van de zorgpremie als gevolg van de overhevelingen van de AWBZ en jeugdzorg. De stijging die het CPB berekend heeft is niet alleen op basis van de gevolgen van de overhevelingen, maar wordt ook veroorzaakt door andere financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorgpremie.

Jaarlijkse stijging van de zorgpremie (2015-2019)

Het CDA stelde ook vragen over de stijging van de zorgpremie in de komende jaren (tot en met 2019) als de tijdelijke rijksbijdrage weer wordt afgebouwd. De tijdelijke rijksbijdrage wordt in gelijke stappen weer afgebouwd tot nul in 2019. In die jaren zal de premie naar verwachting jaarlijks met een ongeveer gelijk bedrag stijgen. De exacte hoogte van de zorgpremies worden uiteindelijk jaarlijks door de zorgverzekeraars bepaald en jaarlijks bekend gemaakt op uiterlijk 19 november. Op basis van de huidige premiegrondslag zal de inkomensafhankelijke bijdrage in de jaren 2015 tot en met 2019 jaarlijs met 0,1% stijgen.

Zorgtoeslag compensatie

Zoals al eerder bekend zal de zorgpremie dus de komende jaren gaan stijgen. Het CDA vroeg de minister op welke manier deze stijging gecompenseerd zal worden via de zorgtoeslag. De minister laat weten dat huishoudens met een inkomen onder de huidige inkomensgrens voor de zorgtoeslag volledig worden gecompenseerd voor de stijging van de nominale zorgpremie en de stijging van het gemiddelde eigen risico. In 2014 bedraagt de inkomensgrens voor de zorgtoeslag €28.482 voor alleenstaanden en €37.145 voor partners.

Stijging eigen risico

Volgens de berekeningen van het CPB zal het eigen risico in 2015 gaan stijgen met €45 tot €405 euro. Het CDA vroeg de minister naar de correctheid van deze informatie. Zoals in de Zorgverzekeringswet is bepaald, stijgt het verplicht eigen risico ieder jaar automatisch mee met de stijging van de uitgave in de Zorgverzekeringswet (indexatie). De minister meldt dat het verplicht eigen risico als gevolg van de overhevelingen in de zorg in 2015 naar verwachting met €30 op jaarbasis wordt verhoogd. Bovenop deze stijging komt nog de stijging als gevolg van de overige uitgaven binnen de Zorgverzekeringswet. Het verplicht eigen risico stijgt dus met minimaal €30. Deze stijging wordt, zoals eerder genoemd, volledig gecompenseerd in de zorgtoeslag. Dit geldt ook voor chronisch zieken en gehandicapten.

Bron: Rijksoverheid

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf