Verbied de Budgetpolis

eigen risico 2022

De overheid moet consumenten beschermen tegen zorgverzekeringen die slechts 20% van een gecompliceerde operatie vergoeden.

Een uitgebreide borstkankeroperatie (DBC 020107002) kost in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL)  in Amsterdam € 13.188,11. Enkele budgetverzekeringen vergoeden  slechts €.2.583,72. Deze doodzieke doorverwezen patiënt heeft feitelijk geen keuze en betaalt alleen al van de operatie 80% zelf. Als zij het hier niet mee eens is moet ze haar gelijk uiteindelijk bij de rechter halen.

Het AVL waarschuwt op haar website voor ongecontracteerde zorg en dat een patiënt dan een deel van de kosten zelf moet betalen. Bij ongecontracteerde zorg betaalt de patiënt het zogenaamde passantentarief dat veel hoger is dan het gecontracteerde tarief. Budgetverzekeringen vermelden in de polisvoorwaarden dat vijftig procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief, zoals overeengekomen met de zorgverzekeraars wordt vergoed. In een enkel geval, worden concrete bedragen genoemd die 80% lager liggen dan het passantentarief.

De hoogte van de vergoeding mag volgens de wet geen hinderpaal vormen voor de verzekerde om zorg van een niet gecontracteerde zorgverlener af te nemen. Verschillende rechters hebben al uitgesproken dat minimaal 50% van de feitelijke kosten vergoed moet worden. Maar daar is dan wel een gang naar de rechter voor nodig.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft in 2015 haar zorg over de groei van het aantal budgetzorgverzekeringen geuit. Dit zijn zorgverzekeringen waarvan de premie lager zou moeten zijn omdat er een aantal beperkingen gelden. Verzekeraars communiceren dat zij op kwaliteit selecteren, maar de NZA constateert dat bij de 17 budgetverzekeringen  een meer dan evenredig aantal gecontracteerde verzekeraars onder verscherpt toezicht staat.

Het is zeker niet vanzelfsprekend dat specialistische ziekenhuizen zoals het AVL zijn gecontracteerd en zij waarschuwen daarom hun patiënten voor ongecontracteerde zorg. Hiermee worden de ziekenhuizen, naast de al  bestaande administratieve rompslomp,   ongevraagd opgezadeld met de rol van verzekeringsadviseur.

Vergelijkingssite ZorgverzekeringWijzer.nl vindt dat het zo niet langer kan en is van mening dat de consument beter beschermd moet worden en dat dergelijke zorgverzekeringen verboden moeten worden.

Als vakidioot stuit ik regelmatig op opvallende nieuwsfeitjes of misstanden in de verzekeringswereld en die maak ik graag wereldkundig in een column. Met behulp van ZorgverzekeringWijzer.nl kunnen wij écht onafhankelijk vergelijken en voorzien wij onmiskenbaar in de vraag naar een vergelijkingssite waarbij geen enkele verzekeraar een vinger in de pap heeft.