Vergoeding Astmacentrum Davos 2024

Wat is astma?

Astma is een chronische ziekte. Ondanks dat het een chronische ziekte is, geeft astma niet de gehele tijd klachten. Astma is niet te genezen maar wel te behandelen. Bij een astmapatiënt zijn de slijmvliezen in de longen altijd geïrriteerd. De longen zijn extra gevoelig voor bepaalde prikkels zoals bijvoorbeeld huisstofmijt, huisdieren, uitlaatgassen. Als er een heftige reactie is op één van deze prikkels kan de astmapatiënt het erg benauwd krijgen of moet hij/zij erg hoesten. Als dit verschijnsel zich acuut voordoet wordt dit een astma-aanval genoemd. De reactie op een prikkel is per persoon verschillend. Er zijn patiënten die vooral gevoelig zijn voor prikkels van huisdieren daarentegen zijn andere patiënten gevoeliger voor de prikkels van huisstofmijt. Er zijn verschillende soorten astma, daarom verschillen de klachten per persoon.

Astmacentrum in Zwitserland

Het Nederlands Astmacentrum Davos is een gespecialiseerd ziekenhuis. In dit centrum worden patiënten, zowel kinderen (vanaf 8 jaar) als volwassenen, met chronische luchtwegaandoeningen behandeld. De plaats Davos ligt hoog (1560 meter) in de bergen van Zwitserland. In vergelijking met Nederland schijnt er meer zon in Davos. Omdat de lucht hier droog is en doordat deze plaats op grote hoogte ligt, komen er nauwelijks stoffen in de lucht voor die astmatische klachten veroorzaken. Er komt ook geen huisstofmijt voor. Davos is daarom de ideale plaats voor een astmapatiënt om te verblijven. Een behandeling varieert van vier weken tot drie maanden. Kinderen volgen, gedurende het verblijf, onderwijs in het centrum. Zij krijgen les van professionele leerkrachten. Voor alle astmapatiënten wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. De behandeling in het astmacentrum bestaat o.a. uit:
  • symptomen van een astma-aanval eerder te herkennen
  • conditieopbouw
  • voorlichting over het medicijngebruik
  • hulp bij emotionele problemen i.v.m. de ziekte
  • ademhalings- of ontspanningstechnieken leren.
De effecten van opnames in het hooggebergte zijn onderzocht. Er is aangetoond dat, tijdens een verblijf in het Astmacentrum Davos onder deskundige begeleiding, de longfunctie, de hyperreactiviteit van de luchtwegen, de mate van inflammatoire reactie in de luchtwegen en de kwaliteit van leven verbeteren. astmacentrum Davos vergoeding zorgverzekering Hoog in de bergen ligt het Nederlandse astmacentrum Davos

Krijg je alle kosten voor het astmacentrum Davos vergoed?

De kosten van opname in het astmacentrum worden op dezelfde manier vergoed als opname in een ziekenhuis. Een ziekenhuisopname wordt vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering, je betaalt wel een eigen risico. Informeer voor de opname bij je zorgverzekeraar of er een contract is afgesloten met het ziekenhuis waarin je wordt opgenomen. Als er geen contract is afgesloten ontvang je meestal maar een gedeeltelijke vergoeding. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat vermeld op welke vergoeding je recht hebt en aan welke voorwaarden voor opname moet worden voldaan. In onderstaande tabel wordt per zorgverzekeraar aangegeven hoe de vergoeding is opgebouwd. Update!! mei 2020: Op dit moment heeft het Nederlands Astmacentrum Davos een getekend contract met Zilveren Kruis (inclusief; De Friesland, Interpolis en FBTO), CZ (incl. Nationale Nederlanden en OHRA), Menzis (inclusief anderzorg), VGZ, VRZ (ONVZ en Zorg en Zekerheid). Bij de overige verzekeraars dient men extra vooraf toestemming te vragen voor deze "klinische longrevalidatie".