Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding audiologische hulp 2019

Wat is audiologische hulp?

Een gehoorprobleem kan bij kinderen voor een stagnatie van de spraak- en taalontwikkeling zorgen. Een gehoorprobleem kan zowel bij kinderen als bij ouderen veroorzaken dat zij zich minder goed in gezelschap gaan voelen. Zij kunnen niet alles goed horen en daardoor vaak ook niet meepraten. Er is sprake van slechthorendheid, indien het gesproken woord moeilijk te verstaan, maar met versterking, wel te verbeteren is. Onder ernstige slechthorendheid wordt een gehoorverlies van meer dan 60 dB in het spraakgebied verstaan. Er kan sprake zijn van een blijvend gehoorverlies, maar ook van tijdelijke of wisselende slechthorendheid bij b.v. middenooraandoeningen (geleidingsverlies), binnenoor of gehoorzenuwafwijkingen (perceptief verlies) of een combinatie van beiden (gemengd gehoorverlies).
Audiologische hulp wordt geboden in een audiologisch centrum. Hier houdt men zich bezig met slechthorendheid en spraak- en taalproblematiek in zeer ruime zin. Er wordt samengewerkt met de artsen van de afdeling KNO (Keel- Neus- en Oorheelkunde). Het gehoor wordt onderzocht, hoortoestellen worden voorgeschreven en er worden adviezen gegeven aan slechthorenden, maar ook aan ouders, mantelzorgers en verpleegkundigen rondom de slechthorende. Het team bestaat uit een audioloog, een maatschappelijk werker, een psycholoog/orthopedagoog, een linguïst, logopedisten, audiologieassistenten en een technicus. Op alle leeftijden is een gehooronderzoek mogelijk, zelfs bij pasgeborenen. Het onderzoek wordt bij zeer jonge kinderen op een aangepaste manier verricht.

Welke vergoeding is er voor audiologische hulp?

Vanuit het basispakket van je zorgverzekering worden de volgende zaken vergoed:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie
  • advisering over aan te schaffen gehoorapparatuur
  • voorlichting over het gebruik van de apparatuur
  • psychosociale zorg als de slechthorende problemen heeft met de gestoorde gehoorfunctie
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij een kind

Er moet rekening gehouden worden met het wettelijk verplichte eigen risico. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijzing nodig van de behandelend arts, bijvoorbeeld de huisarts of de KNO-arts. Bekijk in het onderstaande overzicht per zorgverzekering de vergoeding.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding audiologische hulp 2019 scoort gemiddeld: 4 3 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.