Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding depressie 2019

Depressie

De belangrijkste kenmerken van een depressie zijn;

 • een gestoorde, meestal sombere stemming
 • een verlies van interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten die men voorheen wel prettig vond.

De stemming hoeft niet altijd somber te zijn, er kan ook sprake zijn van een matte of vlakke stemming, prikkelbaarheid en irritatie (dysforie). Als er echt sprake is van een depressie, dan zijn er nog een aantal van deze verschijnselen aanwezig; stoornissen in de eetlust, gevoelens van angst en paniek, obstipatie, sterke vermoeidheid met gebrek aan energie, besluiteloosheid of twijfelzucht, veranderingen in het slaappatroon, aanhoudende lichamelijke onrust of juist traagheid, gevoelens van waardeloosheid, zelfverwijt of overmatige schuld, verminderd concentratievermogen, verlangen naar de dood of gedachten aan een suïcide. 

Depressie kan variëren van mild tot zwaar. Hoeveel last iemand van een depressie heeft, is afhankelijk van hoe ver de verschijnselen op de voorgrond treden en het dagelijks functioneren verstoren. Er zijn verschillende vormen van depressie; 

 • Depressie bij ouderen
 • Depressie bij jongeren
 • Dysthyme stoornis (Dit kan in ernst wisselen, lange perioden van somberheid, afgewisseld door korte perioden waarin het wat beter gaat. Verschijnselen zijn minder intens dan bij een 'gewone' depressie maar duren minimaal twee jaar)
 • Postpartum depressie (Depressie na de bevalling)
 • Seizoensgebonden depressie (Depressieve stemmingen tijdens het najaar, de winter en het vroege voorjaar. Heel soms komt het ook in de zomerperiode voor)
 • Manisch-depressieve stoornis (Afwisseling tussen depressieve en manische periodes, extreme stemmingen die niet overeenkomen met de realiteit)
 • Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak. Ze ontstaan door een combinatie van persoonlijke eigenschappen, erfelijke factoren en wat iemand meegemaakt heeft in z'n leven.

De diagnose depressie wordt gesteld, als de klachten minimaal twee weken achter elkaar aanwezig zijn, gedurende de meeste dagen en het grootste deel van de dag en waarbij sprake is van serieus lijden. 

Behandeling depressie

Na verloop van tijd gaat een depressie in de regel vanzelf over. Maar dit geldt niet voor iedereen. Soms is behandeling nodig om te voorkomen dat klachten terugkomen en om het herstel te bevorderen. Een depressie is meestal wel goed te behandelen. Hierbij heeft de zorgvrager wel hulp nodig. De huisarts kan inventariseren wat de klachten zijn en hoe de zorgvrager het beste geholpen kan worden. Bij een lichte depressie kan geadviseerd worden om eerst af te wachten. In deze periode kan steun door familie en vrienden al veel helpen, maar ook adviezen in levensstijl (meer bewegen, meer buitenlucht, etc.) kunnen de persoon goed doen. 

Als de depressie minder mild is, kan er besloten worden om met een psycholoog te gaan praten of antidepressiva te slikken. Een combinatie van beiden kan ook voorkomen. Een psycholoog stelt een behandelplan op waardoor de zorgvrager bijvoorbeeld op een hele andere manier naar problemen/situaties kan kijken en leert wat hij in zijn leven kan veranderen. De behandeling blijft meestal beperkt tot enkele steunende en verhelderende gesprekken.  

Andere behandelingen tegen depressie kunnen bepaalde cursussen zijn, electro convulsie therapie, mindfullnes, lichttherapie (vaak bij seizoensgebonden depressie) en psycho-educatie.

Vergoeding depressie

De behandeling van psychische problemen wordt vergoed via de zorgverzekering of via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De behandeling van lichte psychische problemen wordt vergoed vanuit het basispakket, complexere psychologische zorg wordt, afhankelijk van de situatie, betaald uit het basispakket of vanuit de AWBZ. 

Voor de eerstelijnsbehandeling van psychische problemen door een psycholoog geldt; een volledige vergoeding vanuit het basispakket na een verwijzing van je huisarts op het vermoeden van een stoornis. 

Als de depressie ernstiger is komt de zorgvrager terecht in de tweedelijnsbehandeling. Hier geldt dat de behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding depressie 2019 scoort gemiddeld: 24 3,1 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.