Vergoeding IUI (intra-uteriene inseminatie) 2023

Wat is intra-uteriene inseminatie (IUI) ?

Intra-uteriene inseminatie is een vruchtbaarheidsbehandeling. Dit omvat het inbrengen van de beste zaadcellen van de man rechtstreeks in de baarmoederholte. Deze behandeling wordt toegepast na een periode van uitblijven van een zwangerschap zonder duidelijke oorzaak. Intra-uteriene inseminatie vergoeding zorgverzekering

Wanneer wordt intra-uteriene inseminatie toegepast?

Er kan gekozen worden voor IUI wanneer één van de volgende zaken aan de orde is;
  • Bij een verminderde kwaliteit van het slijm van de baarmoedermond of een slijmprop in de baarmoederhals. De baarmoeder produceert te weinig of vijandig slijm, waardoor de zaadcellen niet de baarmoeder in kunnen zwemmen. IUI kan in dit geval uitkomst bieden omdat bij IUI de zaadcellen voorbij de slijmprop worden ingebracht.
  • Er is een verminderde kwaliteit van het zaad. In dit geval zijn er teveel zaadcellen met een abnormale vorm of te weinig beweeglijke zaadcellen. Bij het kunstmatig inbrengen van de zaadcellen in de baarmoeder zijn er mogelijk minder zaadcellen nodig om toch zwanger te kunnen worden.
De kans op bevruchting is het grootst als IUI uitgevoerd wordt rondom de eisprong. De behandeling wordt vaak ondersteund met het prikken van hormonen door de vrouw.

Waar moet aan worden voldaan om te kunnen starten met intra-uteriene inseminatie?

Om een slagingskans te kunnen hebben moeten de volgende zaken aan de orde zijn:
  • De eileiders van de vrouw moeten doorgankelijk zijn
  • Het sperma moet voldoende kwaliteit hebben
Voorafgaand aan IUI wordt daarom gekeken of er elke maand een eisprong is en of de menstruatiecyclus van de vrouw regelmatig is. Voor het vaststellen of de eileiders doorgankelijk zijn, wordt er soms gebruik gemaakt van medisch onderzoek. Hierbij moet je denken aan een HSG(baarmoederfoto) of een laparoscopie(kijkoperatie). Hierbij wordt ook nagegaan of er geen endometriose is (hierbij bevindt het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte). Het sperma wordt onderzocht aan de hand van semenanalyse. Dit is het onderzoeken van de zaadcellen in het laboratorium. In sommige gevallen wordt er een samenlevingstest gedaan om de kwaliteit van het baarmoederslijmvlies te onderzoeken of de zaadcellen van de man in het slijmvlies kunnen overleven. Echter heeft dit weinig voorspellende waarde en geeft het vaak wel stress, wat onvoordelig is voor het resultaat van de IUI.

Wat zijn de slagingskansen bij intra-uteriene inseminatie?

Uit onderzoek blijkt dat het percentage zwangerschappen na een IUI behandeling iets hoger ligt dan na behandeling in de natuurlijke cyclus. Bij een gestimuleerde behandeling moet de vrouw zich dagelijks injecteren met hormonen. Dit kan stress geven. Ook is de kans groter op het krijgen van meerlingen.

Wat is de vergoeding voor intra-uteriene inseminatie?

Er wordt een vergoeding vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering gegeven. Er geldt geen eigen bijdrage, het eigen risico geldt wel. Je heb een verwijzing nodig van een arts of medisch specialist. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je verzekering om vast te stellen aan welke voorwaarden moet worden voldaan, om in aanmerking te komen voor een vergoeding. In de onderstaande tabel vind je meer informatie over de verschillende vergoedingen per zorgverzekeraar.