Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding laboratoriumonderzoek via huisarts 2019

Laboratoriumonderzoek via huisarts   

Een huisarts kan een laboratoriumonderzoek aanvragen, om na te gaan of er bepaalde aandoeningen kunnen worden uitgesloten of vastgesteld. Dit onderzoek wordt ook aangevraagd om eventuele vervolgstappen te ondernemen in de behandeling van de patiënt. Een bloedonderzoek kan bijvoorbeeld aantonen of iemand aan bloedarmoede lijdt. Uit dit onderzoek komt ook naar voren of er een infectie in het lichaam aanwezig is. Als een huisarts een laboratoriumonderzoek wil laten plaatsvinden, in het laboratorium van een ziekenhuis, wordt er een begeleidend formulier aangeleverd. Na aanleiding van de klachten van de patiënt, geeft de huisarts op het formulier aan op welke onderdelen het bloed moet worden onderzocht.

laboratoriumonderzoek via huisarts 2019
Bloed wordt verwerkt in een laboratorium

De patiënt kan bij een prikpost van een ziekenhuis bloed af laten nemen voor onderzoek. In de meeste steden zijn meerdere prikposten van het ziekenhuis. Je huisarts kan je informeren of je in het ziekenhuis je bloed moet laten afnemen, of dat dit bij een prikpost (andere locatie) kan gebeuren. In de meeste gevallen wordt het bloed door een bloeafname uit de ader afgenomen. Het meest geschikt voor de bloedafname is de binnenkant van de elleboog. Een naald wordt via de huid in een ader gebracht en met een vacuümbuisje wordt het bloed opgezogen. Veel voorkomende laboratoriumonderzoeken zijn:

  • hemoglobinegehalte van het bloed, hemoglobine zorgt voor het zuurstoftransport in het bloed
  • de bezinkingssnelheid, bij een abnormale bezinkingssnelheid is er meestal sprake van een ontsteking
  • om een schildklieraandoening vast te stellen of uit te sluiten

Urineonderzoek bij de huisarts

Naast bloedonderzoek komt urineonderzoek ook vaak voor, bijvoorbeeld bij een ontsteking van de urinewegen of geslachtsorganen, bij de zwangerschapstest en bij een nieronderzoek. Als de urine wordt onderzocht, wordt er o.a. gelet op de kleur en helderheid van de urine. De PH-waarde (zuurgraad) geeft bijvoorbeeld informatie over eventuele uitdroging, een stofwisselingsstoornis of een nieraandoening.

Vergoeding laboratoriumonderzoek via huisarts

Een huisarts kan een laboratoriumonderzoek in de eigen praktijk doen. Het onderzoek is dan een onderdeel van zorg van de huisarts. Dit onderzoek wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en je hoeft geen eigen risico te betalen. De laboratoriumonderzoeken vinden meestal plaats in een ziekenhuis. Indien een laboratoriumonderzoek plaatsvindt in een ziekenhuis, valt dit onder het eigen risico.       

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding laboratoriumonderzoek via huisarts 2019 scoort gemiddeld: 47 3,7 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.