Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding lichamelijke of motorische handicap 2019

Lichamelijke of motorische handicap

Bij een lichamelijke of motorische handicap is iemand door een probleem aan de lichaamsdelen gehinderd in zijn of haar handelingen en/of bewegingen. De handicap kan ontstaan doordat lichamelijke functies verstoord zijn (functionele afwijkingen) of doordat lichaamsdelen niet volgroeid of beschadigd zijn (fysieke afwijkingen).

Voorbeelden van functionele afwijkingen zijn:

 • Dwaslaesie
 • Herseninfarct
 • Zenuwletsel ten gevolge van een operatie, ongeval of aandoening, bijvoorbeeld Multiple Sclerose.
 • Spieraandoeningen zoals de ziekte van Duchenne
 • Hersenbeschadiging, door zuurstofgebrek of ten gevolge van een ongeval.

Voorbeelden van fysieke afwijkingen zijn:

 • Amputatie. Het verliezen of afzetten van een lichaamsdeel, bij bijvoorbeeld een ongeval.
 • Door slecht geheelde botbreuken na een ongeval.
 • Congenitale dysplasie: afwijkende aanleg van de ledematen
 • Congenitale aplasie. Het ontbreken van (delen van) ledematen, bijvoorbeeld softenonbaby’s.

Behandeling

Een lichamelijke of motorische handicap wil niet altijd zeggen dat de patiënt niks meer kan. Er kan door een multidisciplinair team gekeken worden naar de mogelijkheden die er nog zijn. Er kan geoefend worden met fysio en ergo therapie en de patiënt kan hiermee de juiste hulpmiddelen krijgen als een rolstoel, toiletstoel en aangepast bestek.

Vergoeding lichamelijke of motorische handicap

Veel van de voorzieningen voor mensen met een lichamelijke handicap worden vergoed in het basispakket. Hele dure en speciale zorg wordt vergoed door het AWBZ.

Als een rolstoel langer dan zes maanden nodig is, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Een rolstoel voor werk of opleiding wordt aangevraagd bij het UWV. Deze rolstoel mag ook thuis gebruikt worden.
 • Als de rolstoel alleen voor privé-gebruik nodig is, dan kan men terecht bij het Wmo-loket bij de gemeente.
 • Als de patiënt in een AWBZ instelling woont en daar ook behandeling krijgt, dan zorgt de instelling ervoor dat er een rolstoel ter beschikking komt.

 

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding lichamelijke of motorische handicap 2019 scoort gemiddeld: 3 1,3 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.