Vergoeding TENS 2024

Wat is een TENS? (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie)

TENS (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie) is een zenuwprikkeling met elektrische stroom die door de huid gaat met als doel het bestrijden van pijn. Het TENS apparaat wordt voor verschillende vormen van pijnbestrijding gebruikt, bijvoorbeeld bij aanhoudende rugklachten. Zonder gebruik van pijnstillers wordt op een veilige manier de pijn bestreden. Je kunt het apparaat thuis gebruiken, de bediening van het apparaat is zeer eenvoudig. Met dit apparaat wordt de pijn bestreden, zonder dat er bijwerkingen ontstaan. Bij de meeste pijnstillers kunnen er bijwerkingen ontstaan, zoals onder andere:
  • maagzweren
  • maagbloedingen
  • nier- en/of leverproblemen
Bij een operatie die als doel heeft een pijnblokkade op te heffen, is het risico aanwezig dat er andere zenuwen worden beschadigd waardoor er een (tijdelijke) verlamming kan ontstaan. Dit risico wordt uitgesloten bij het gebruik van een TENS apparaat. De meeste pijnstillers hebben een verslavende werking, het gebruik van het TENS apparaat heeft geen verslavende werking.

Voorbereiding

Je behandelend arts geeft je meestal een machtigingsaanvraag voor het apparaat. Bij je zorgverzekeraar lever je deze aanvraag in. Als je het apparaat hebt ontvangen, wordt het apparaat op de pijnpolikliniek van een ziekenhuis afgesteld.

Gebruik en werking

Met behulp van pleisters worden de elektroden op de pijnlijke zenuw(en) geplakt. De elektroden staan door middel van kabeltjes in verbinding met het apparaat. Door middel van kleine stroomstootjes die aan de zenuw(en) wordt gegeven wordt de pijn verminderd. Een schakelaar kan de intensiteit van de stroomstootjes beïnvloeden. TENS werkt alleen op en rondom de plek waar de elektroden zijn aangebracht. Mensen die een pacemaker hebben mogen nooit worden behandeld met TENS. Tijdens de zwangerschap wordt geadviseerd om TENS niet te gebruiken.

Vergoeding Tens (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie)

Vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een vergoeding. Het eigen risico geldt niet, dit geldt wel voor eventuele toebehoren en gebruiks- en/of onderhoudskosten. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering wordt vermeld of je recht hebt op een (gedeeltelijke) vergoeding.