Het verschil tussen natura en restitutiepolis?

Verschil natura en restitutiepolis

Restitutie, natura en combinatiepolissen. Bijna iedereen heeft deze termen wel eens voorbij horen komen maar wat houden deze polissen nu precies in? Samengevat heeft u bij een naturapolis recht op zorg en bij een restitutiepolis recht op vergoeding van zorgkosten.

Naturapolis
Bij een naturapolis heeft u recht op zorg. Dit betekent dat de zorgverzekeraar voor alle vormen van zorg afspraken maakt met zorgaanbieders en deze zorg voor u koopt. Deze zorgaanbieders waarmee afspraken gemaakt worden zijn de zogenoemde gecontracteerde zorgaanbieders. Het afnemen van zorg bij één van de gecontracteerde zorgaanbieders wordt volledig vergoed door de verzekeraar en u hoeft deze rekeningen niet voor te schieten. Wilt u gebruik maken van zorg bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet u soms een (deel) van de kosten zelf betalen maar dit verschilt per verzekeraar en is opgenomen in de polisvoorwaarden.

Restitutiepolis
Bij een restitutiepolis heeft u recht op vergoeding van zorgkosten. Dit betekend dat de zorgverzekeraar zorg kan hebben ingekocht maar dit is niet noodzakelijk. Zorgverzekeraars die geen zorg inkopen bieden daarmee een pure restitutiepolis. Verzekeraars die wel afspraken maken met zorgaanbieders bieden een (gedeeltelijke) gecontracteerde restitutiepolis aan.
Pure restitutiepolis
Het kan bij deze polis voorkomen dat u de rekening zelf moet voorschieten maar dit is niet altijd het geval en verschilt per zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt u bij deze polisvorm het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding terug.
(gedeeltelijke) gecontracteerde polis
Bij deze polis krijgt u de zorgkosten vergoed wanneer u naar één van de gecontracteerde zorgaanbieders gaat. Bij het bezoeken van een niet gecontracteerde zorgaanbieder moet u mogelijk (een deel van) de rekening zelf bekostigen. Voor meer informatie kunt u de polisvoorwaarden raadplegen.

Combinatiepolis
Een derde variant is de combinatiepolis. Hierbij heeft u voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen heeft u recht op een vergoeding van de kosten (restitutie). Ook bij een combinatiepolis kan de zorgverzekeraar afspraken gemaakt hebben voor het restitutiegedeelte. Er is dan sprake van een combinatie tussen vormen van zorg met natuurvoorwaarden en vormen van zorg met gedeeltelijk gecontracteerde voorwaarden.

welke polis past het beste bij u? U kunt gebruik maken van de zorgvergelijker op de pagina: Zorgpremie vergelijken 2016

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit

Last Updated on 5 februari 2020 by Frans Kooning