Fraude in de zorg: wat kunt u zelf doen?

Zorgfraude

Fraude in de zorg is een structureel probleem dat de maatschappij elk jaar veel geld kost. Elke onterecht gedeclareerde euro leidt tot een hogere premie. Zorgverzekeraars besteden daarom veel aandacht aan fraude.

Wat is zorgfraude?

Zorgfraude is het opzettelijk overtreden van een wet, regel of voorwaarde, waardoor een onterecht voordeel zoals vergoeding of dekking wordt behaald. Fraudeurs in de zorg halen een onterecht financieel voordeel uit de Nederlandse gezondheidszorg. Voorbeelden van fraude in de zorg zijn:

 • Verzekerden die hun nota’s ophogen door cijfers toe te voegen
 • Verzekerden of zorgaanbieders die de datum van de nota veranderen zodat de verzekerde beter uitkomt met zijn eigen risico
 • Zorgaanbieders die niet uitgevoerde behandelingen declareren
 • Malafide zaakwaarnemers die het persoonsgebonden budget van chronisch zieken of gehandicapten in eigen zak steken

Topje van de ijsberg

In de afgelopen drie jaar hebben zorgverzekeraars in totaal ongeveer 18 miljoen euro aan fraude opgespoord. Het is nog niet mogelijk alle gepleegde fraude op te sporen, dit is slechts te topje van de ijsberg. Ook ervaringen in andere landen laten zien dat met fraude in de zorg grote bedragen gemoeid zijn. In Engeland is in zes jaar tijd ongeveer 350 miljoen euro bespaard door de fraude terug te dringen.

Maatregelen zorgfraude

Zorgverzekeraars in Nederland zijn zeer actief op het terrein van fraudebeheersing. Dit uit zich ondermeer in de volgende activiteiten en maatregelen:

 • Actieve samenwerking en informatie-uitwisseling tussen zorgverzekeraars in Nederland en op Europees niveau
 • Het geven van voorlichting aan verzekerden en zorgaanbieders
 • Het uitvoeren van controles op de geleverde en gedeclareerde zorg (zoals het vergelijken van declaratiepatronen en het controleren van inktsoorten om bijschrijvingen op te sporen)
 • Het bestraffen van de fraudeur door naast het gefraudeerde bedrag ook de door de verzekeraar gemaakte onderzoekskosten terug te vorderen, aangifte te doen en de fraudeur registreren in een speciaal fraudewaarschuwingssysteem

Wat kunt u zelf doen tegen zorgfraude?

Ook u kunt als verzekerde fraude tegengaan:

 • Laat een behandeling niet op een andere datum declareren dan deze heeft plaatsgevonden
 • Controleer of een nota die namens u wordt ingediend correct is
 • Neem eventuele vergoedingsoverzichten van uw zorgverzekeraar kritisch door
 • Indien een nota te hoog is, of betrekking heeft op een behandeling die niet heeft plaatsgevonden, meld dit dan bij de zorgaanbieder of zorgverzekeraar

Wilt u meer weten over het fraudebeheersingsbeleid van zorgverzekeraars? Kijk dan op www.fraudeindezorg.nl of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf