Gemeenten willen 150 miljoen extra voor knelpunten jeugdzorg

150 miljoen euro extra voor jeugdzorg

Aanbieders van jeugdzorg vragen voor het aankomende jaar aanzienlijk meer dan de gemeenten aan budget beschikbaar hebben. Daarmee wordt de continuïteit van de jeugdzorg in sommige gemeenten bedreigd. Dit stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een open brief.

Momenteel zijn de gemeenten druk bezig om de financiële gevolgen van de overheveling van de jeugdzorg met de aanbieders te bespreken. Daarbij loopt een groot aantal gemeenten tegen het probleem aan dat de productiecijfers van aanbieders veel groter zijn dan het budget dat zij van het rijk krijgen. Met risico’s voor de continuïteit van zorg, aldus de VNG.

Woonplaatsbeginsel

Eind april werd het probleem ook al aangekaart door vijf gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht. In deze regio staan veel instellingen waar kinderen uit het hele land worden opgevangen. Op grond van het zogeheten woonplaatsbeginsel zijn deze gemeenten verantwoordelijk voor zware en dure vormen van jeugdhulp aan jeugdigen buiten de eigen regio. Hierdoor komen ze op jaarbasis zeker 15 miljoen euro tekort.

Begrotingsakkoord

Op basis van het recente begrotingsakkoord komt er extra geld vrij voor de jeugdhulp. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dit bedrag van 60 miljoen euro echter in tweeën knippen. Een deel wordt toegevoegd aan het macrobudget voor de inkoop van jeugdzorg en een ander deel is specifiek bedoeld voor knelpunten in de bovenregionale hulpverlening. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betwijfelt of het bedrag toereikend is. Ook vind de vereniging dat de 90 miljoen euro die in 2015 vanuit het provinciefonds vrijkomt, zou moeten kunnen worden gebruikt voor knelpunten in de jeugdzorg.

Bron: Skipr

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf