Inkomens bestuurders binnen zorgsector vanaf volgend jaar omlaag

Inkomens zorgsector

Vanaf volgend jaar zullen de inkomens van bestuurders binnen de zorgsector flink omlaag gaan. Mensen met een bestuurdersfunctie of een soortgelijke functie zullen vanaf volgend jaar slechts 100% van het ministerloon. Dit jaar wordt nog de Balkenendenorm, 130% van het ministerloon, toegepast.Sinds vorig jaar werd de vergoeding van openbare bestuurders al inbeperkt door de Balkenendenorm. Tot 2013 was deze norm nog niet verplicht maar sinds 2013 mogen openbare bestuurders volgens de Wet normering topinkomens niet meer dan 130% van het ministerloon verdienen.
Voor volgend jaar wordt er echter gekeken om deze norm bij te stellen naar 100% van het ministerloon. Bestuurders in de zorgsector zoals bestuurders van een publieke zorginstelling verkeren zich in het eerste regime en zullen dus daarom opnieuw op hun salaris worden gekort.

De regeling is echter enkel van toepassing op bestuurders die na 2015 aantreden of van functie wisselen. Bestuurders die in 2013 nog boven 130% het ministerloon verdienden, kunnen aanspraak doen op het overgangsrecht. Hierbij geldt dat het salaris van de bestuurder pas in 2022 in stapjes gebracht wordt naar het salarisniveau van een minister.

Bestuurders in private instellingen en bestuurders van zorgverzekeraars vallen buiten beschouwing. De eerste groep valt onder het tweede regime waarbij het salaris afgestemd wordt op de norm van desbetreffende sector. Het salaris van bestuurders van zorgverzekeraars wordt niet door de overheid gelimiteerd of gecontroleerd.

Juist over de jaarlijkse vergoeding van topbestuurders binnen de zorgvezekeringsbranche is afgelopen maanden veel publieke ophef ontstaan. Zo heeft zorgverzekeraar Achmea opnieuw duizenden ontslagen aangekondigd terwijl het salaris van de bestuuder opnieuw flink omhoog is gegaan.

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.