Online veiling thuiszorg geen probleem volgens van Rijn

Werkwijze gemeenten thuiszorg

De werkwijze van gemeenten die thuiszorg inkopen via een online veiling levert geen problemen op zolang dit binnen de wettelijke kaders gebeurt. Dat laat staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten in een antwoord op vragen van Kamerfracties.

Bij diverse betrokken gemeenten heeft van Rijn navraag gedaan evenals bij het bedrijf Stipter dat de online veiling aanbiedt. Er worden door het gebruik van de veilig geen wetten en regels overtreden door de gemeenten. Daarnaast stelt van Rijn dat er geen sprake is van een ‘race to the bottom’ wat betreft het uurloon van de thuiszorgmedewerkers.

Online veiling thuiszorg
Enige tijd geleden meldde de Volkskrant dat zeker 35 Nederlandse gemeenten met in totaal 1,5 miljoen inwoners, thuiszorg veilen via een marktplaatsachtige website. Op de website kunnen zorgaanbieders zien wat een concurrent biedt per cliënt. Wanneer een zorgaanbieder tegen het sluiten van de biedingsperiode zijn tarief verlaagd blijft de veiling langer open om andere zorgaanbieders de kans te geven nog lager te bieden. Ook is het voor zorgondernemers mogelijk om in te stellen dat hun bod automatisch wordt verlaagd zodra een concurrent een scherper bod doet. Op de online veiling van de thuiszorg reageerden met name werkgevers en werknemers zeer kritisch. Er werd gevreesd voor zeer lage tarieven waardoor er geen cao-lonen meer betaald worden.

Wettelijk kader
De huidige Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en ook het wetsvoorstel Wmo 2015 bieden een wettelijk kader waarbinnen gemeenten verplicht zijn om passende ondersteuning te bieden aan mensen. Dit wettelijke kader is als uitgangspunt gebruikt door gemeenten om voorafgaand raamovereenkomsten af te sluiten met aanbieders die voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau. Voor uitvoering van de veiling geldt dat de criteria die de gemeente hanteert om de biedingen te beoordelen gelijk moeten zijn aan de uitgangspunten van de Wmo.

Lonen thuiszorgmedewerkers
Voor huiselijke verzorging geldt een wettelijk verplicht reëel basistarief. Dit tarief vormt daarmee het minimumtarief dat een aanbieder kan offreren. Volgens van Rijn is het daarmee altijd mogelijk om cao-lonen uit te betalen.

Bron: Skipr