Agis gaat zorgpremie innen via uitkering

Agis wanbetalers

Zorgverzekeraar Agis heeft een primeur, deze zal via de Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam de zorgpremie innen via de uitkering van de klanten die hun financiële verplichtingen niet nakomen. 

Door deze combinatie aanpak zal Agis de procedures die lopen tegen de wanbetalers stopzetten en zij behoeven geen boetes meer te betalen. Het geld wat normaliter voor de boetes gebruikt had geworden, wordt nu gebruikt voor de afbetalingsregeling.

Voordelen voor de wanbetaler
Indien er de komende drie jaar regelmatig wordt afgelost, dan zal uiteindelijk de openstaande schuld worden kwijtgescholden. Een voorwaarde is wel dat de wanbetalers hulp accepteren van maatschappelijk werk of schuldhulpverleningsinstanties. Amsterdam doet hieraan mee omdat dit geheel past in de benadering “vroeg erop af”. Mensen met een betalingsachterstand krijgen bezoek van een maatschappelijke hulpverlener, niet pas als de wanbetaler zelf hulp vraagt maar al ruim van tevoren. De ministeries van VWS en SZE zijn enthousiast over deze aanpak, zij willen dit dan ook mogelijk gaan maken voor meerdere gemeentes. Wellicht een toekomstige aanpak dat dit altijd gaat gebeuren bij notoire wanbetalers?

Stijging hoeveelheid wanbetalers
Ieder jaar lijkt de hoeveelheid wanbetalers verder te stijgen. Op dit moment zijn er 120.000 mensen die de kosten niet meer opbrengen en de zorgtoeslag lijken te gebruiken voor andere producten dan waar het voor bestemd is. De overheid is al een tijd op zoek naar middelen om deze groep van mensen aan te pakken, wellicht is dit een goede aanpak en kan dit na de testperiode landelijk ingezet worden zodat een grotere groep mensen hier uiteindelijk mee gebaat is. Lees ook: Wanbetalers zullen worden aangepakt

 

Bron: NOS

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.