Pgb komt in de Zorgverzekeringswet

Persoonsgebonden budget 2015

Het persoonsgebonden budget zal deels onderdeel worden van de Zorgverzekeringswet. Dat hebben Minister Schippers en Staatssecretaris van Rijn gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Wanneer de plannen doorgaan zullen zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2015 een zogenaamd Zvw-pgb aan gaan bieden. Dit is bedoeld voor mensen die aanspraak maken op verpleging en verzorging die vanuit de AWBZ wordt overgeheveld, ook wel wijkverpleging genoemd. Het kabinet wil meer geld bezuinigen op de langdurige zorg en heeft daarom het plan om de persoonlijke verzorging en verpleging onder te brengen bij de zorgverzekeraars.

Doorbraak
Zowel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Per Saldo (belangenvereniging van mensen met een pgb budget) hebben de afgelopen maanden veel overlegd. Afgelopen week zijn de partijen tot afspraken gekomen. Volgens de belangenvereniging Per Saldo kunnen ruim 500.000 mensen nu opgelucht ademhalen omdat zij het pgb budget behouden en niet afhankelijk worden van thuiszorgorganisaties. Een echte doorbraak zo vindt Per Saldo.

Criteria Zvw-pgb
Cliënten dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen wanneer zij in aanmerking willen komen voor het Zvw-pgb. Daarbij gelden de bestaande criteria voor het pgb zoals deze nu geregeld zijn in de AWBZ. Ook moet de cliënt een budgetplan indienen waarin de aanvraag wordt onderbouwd.

Overgangsregeling
Vanwege de onder de AWBZ aangescherpte weigeringsronden en voorwaarden vervalt volgend jaar voor een groep huidige pgb-gebruikers hun aanspraak op het budget. Voor alle verzekerden die vanaf volgend jaar niet meer in aanmerking komen voor een Zvw-pgb zijn er afspraken gemaakt voor een overgangsperiode. Verzekerden die op 31 december van dit jaar een geldige indicatie hebben voor verpleging en verzorging mogen de zorg nog inkopen tot uiterlijk 31 december 2015. Door het invoeren van deze overgangsperiode hebben de verzekerden de tijd om zich voor te bereiden mocht het zo zijn dat de zorg in de toekomst niet meer met een Zvw-pgb wordt voortgezet.

Persoonsgebonden budget in 2015
Verpleging en verzorging gaan zoals eerder gemeld volgend jaar naar de Zorgverzekeringswet. De AWBZ wordt overgeheveld naar Wmo, Jeugdwet en Wlz. Ook in deze drie domeinen kan volgend jaar een pgb worden aangevraagd.

Bron: Skipr

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie