Wijkverpleegkundige komt in basispakket zorgverzekering

Wijkverpleegkundige basispakket

De wijkverpleegkundige komt weer over de vloer. Hij of zij moet zorg gaan bieden aan de groeiende groep ouderen die thuis blijven wonen. Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid stuurt woensdag een ontwerp-wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om deze eerstelijnszorg in de basispakket op te nemen.

“We moeten zorgen dat de zorg thuis goed geregeld is. Daar komen wijkverpleegkundigen voor, mensen die over de vloer komen en de ruimte hebben om te kijken wat er aan de hand is”, aldus de staatssecretaris.

Zorgverzekeraars hebben vinger in de pap

Als de wijkzorg in de basisverzekering komt, betekent dit ook dat verzekeraars voor die verpleging gaan betalen. Zij krijgen zo een vinger in de pap, ze mogen zelf bepalen met wie ze contracten aangaan. Ook mogen de verzekeraars uitmaken op een wijkverpleegkundige meteen al zorg mag leveren, of dat een doorverwijzing van de huisarts nodig is.

Concept-wetsvoorstel

Nu nog wordt langdurige verpleging betaald uit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Vanaf volgend jaar betalen de zorgverzekeraars de langdurige verpleging. Uit het concept-wetsvoorstel, dat de staatssecretaris vandaag naar de Tweede Kamer stuurt, blijkt dat wijkverpleegkundige en grote, zelfstandige rol krijgen. Ze gaan samenwerken in sociale wijkteams met onder meer maatschappelijk werkers en verzorgers en krijgen min of meer de spilfunctie die huisartsen nu hebben, zo meldt dagblad Trouw.

Rol verzekeraars

In de Tweede Kamer is er brede overeenstemming dat het beter is om zorg ‘dicht bij huis’ in wijkteams op te zetten. Zeker als dat ertoe leidt dat professionals veel meer samenwerken. Over de vraag of zorgverzekeraars daar een rol in moeten spelen is wel onenigheid. Verzekeraars zijn immers marktpartijen. De angst bestaat vooral bij oppositiepartijen dat zij zo goedkoop mogelijk zorg gaan inkopen waardoor verpleegkundigen helemaal geen tijd hebben om taken op zich te nemen die niet direct strikt geneeskundig zijn, zoals het voorkomen van verloedering en mensen coachen om zichzelf te helpen. Volgens van Rijn komt hier juist apart geld voor. Wijkverpleegkundigen krijgen vanaf volgend jaar niet alleen geld voor medische verrichtingen, maar ook budget om deel te nemen aan het wijkteam en met de gemeente te overleggen.

Bron: Trouw

Last Updated on 24 februari 2020 by Frans Kooning