Staatssecretaris van Rijn wil zorgwet niet uitstellen

Langdurige zorg chronisch zieken

Martin van Rijn, staatssecretaris Volksgezondheid, ziet geen reden om de geplande veranderingen in de langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken uit te stellen. “Uitstel maakt het probleem niet anders. Ik zou niet weten waarom we nu nog moeten uistellen”, zo reageerde van Rijn gisteren op het verzoek van CDA, GroenLinks en 50PLUS om de plannen een jaar uit te stellen.

“Ik merk dat gemeenten zeggen: zorg nou dat er duidelijkheid is over de wet. Dan zijn we het niet overal over eens, maar we kunnen aan de slag”, aldus van Rijn. Volgens hem worden “grote inspanningen verricht om de invoering per 2015 te doen slagen” en zorgt uitstel “tot extra ongewenste zekerheid”.

Overheveling dagbesteding en begeleiding

Het kabinet wil dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de dagbesteding en begeleiding van bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. Deze overheveling gaat gepaard met bezuinigingen, onder meer op de huishoudelijke hulp. Volgens CDA, GroenLinks, SP en 50PLUS gaat het te snel. Deze partijen willen dat de gemeenten meer tijd krijgen om zich voor te bereiden om de nieuwe taken. Gisteren zei van Rijn in het debat met de Tweede Kamer dat hij begrijpt dat alle veranderingen zorgen voor onzekerheid. De langdurige zorg is momenteel goed geregeld maar de aanpassingen zijn nodig om dit zo te houden in de toekomst. Er gaat in 2017 nog steeds evenveel geld naar de langdurige zorg als nu alleen de groei van de uitgaven wordt afgeremd.

Hervorming langdurige zorg

De langdurige zorg wordt hervormd om een einde te maken aan de stijgende kosten en om ouderen en gehandicapten die dat willen langer thuis te kunnen laten wonen. De afgelopen week kreeg het kabinet al steun van de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP door de eerder aangekondigde bezuinigingen van ruim 3 miljard euro op de langdurige zorg te verzachten. Er is in 2015 een bedrag van 360 miljoen euro extra beschikbaar voor de zorg. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over de voorstellen die voor de zomer nog in de Eerste Kamer behandeld moeten worden.

Bron: Skipr

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf