Nederlanders niet bereid keuzevrijheid in te leveren voor lagere zorgpremie

In mei van dit jaar concludeerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat de inkoopprocessen van zorgverzekeraars niet efficiënt genoeg zijn. In haar rapportage over de zorginkoop adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit om te stoppen met de verplichte vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Uit onderzoek van VvAA is gebleken dat de meeste Nederlanders keuzevrijheid belangrijker vinden dan een verlaagde zorgpremie.

Om te stoppen met de verplichte vergoeding van niet-gecontracteerde zorg is een wijzing nodig van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Minister Schippers is voor de wetswijziging maar er is nog geen definitief akkoord bereikt.

Artikel 13, Zorgverzekeringswet

In de wet (artikel 13, Zorgverzekeringswet) staat nu nog dat de zorgverzekeraar ook zorg moet vergoeden als verzekerden naar een zorgaanbieder gaan waar geen contract mee is afgesloten en dat deze vergoeding meer moet zijn dan nul euro. Dit geldt alleen voor restitutiepolissen en niet voor naturapolissen. Ook mag de vergoeding geen ‘hinderpaal’ zijn voor de consument om zelf een zorgaanbieder te kiezen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit kunnen zorgverzekeraars nog beter zorg inkopen als zij mogen kiezen om niets te vergoeden voor zorg geleverd door aanbieders waar geen contract mee is. Door de huidige wetgeving worden de kosten van de zorg onnodig opgedreven, zo meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarnaast kan het volgens hen zo zijn dat de zorginstantie geen contract heeft gekregen omdat de zorgverzekeraar niet te spreken was over de deugdelijkheid van de zorg. De wetswijziging zou volgens de autoriteit een jaarlijkse premiebesparing van €100 opleveren.

Consumenten onderzoek VvAA

De zorgverzekeraar VvAA is een petitie gestart om de wetswijziging en daarmee de vrije artsenkeuze tegen te gaan. Daarnaast heeft de zorgverzekeraar onderzoek gedaan naar de mening van Nederlanders over het eventueel opgeven van keuzevrijheid ten opzichte van een verlaging van de zorgpremie. Het onderzoek is uitgevoerd door Annalise en is gebaseerd op de antwoorden van in totaal 1.521 respondenten.

Vrije keuze is een recht van iedere zorgverzekerde?

Iets meer dan 90% van de respondenten is het eens met de stelling: vrije keuze van zorgverlener is een recht van iedere zorgverzekerde in Nederland. En iets minder dan 90% van de ondervraagden heeft aangegeven het eens te zijn met de stelling: de keuze voor een zorgverlener mag niet worden beïnvloed door een zorgverzekeraar. De door de Nederlandse Zorgautoriteit genoemde besparing van €8 op de maandelijkse zorgpremie is voor 75% van de respondenten geen reden om de vrije keuze van de zorgverlener op te geven. Onder 65+ plussers is deze bereidheid nog lager, slechts 17%. Jongeren van 18 tot en met 25 jaar hechten meer waarde aan de premieverlaging. Iets minder dan 40% van hen is bereid om de keuzevrijheid op te geven in ruil voor een verlaging van de zorgpremie van €8 per maand. Van de groep die de keuzevrijheid niet wil opgeven is 58% ook niet bereid deze op te geven voor een hogere maandelijkse besparing op de zorgpremie.

Natura of restitutiepolis

Bijna de helft van de respondenten (44%) geeft aan niet te weten of zij een restitutiepolis, een naturapolis of een combinatiepolis heeft. Diegene die dit wel weten hebben voornamelijk een naturapolis (46,6%). Het percentage restitutie en combinatiepolis is nagelijk gelijk (28,5% en 24,9%). Weet u ook niet (meer) precies wat het verschil is tussen natura en restitutie, lees dan hier onze uitleg. Een vijfde van de respondenten gaf aan dat de keuze voor een specifieke polisvorm geen bewuste keuze was. De vrije keuze van zorgverleners is de belangrijkste reden voor consumenten om te kiezen voor de restitutiepolis. Voor de naturapolis is prijs de belangrijkste reden.

Prijs nog altijd belangrijk voor keuze zorgverzekering

Ondanks de lage bereidheid om de keuzevrijheid op te geven in ruil voor een lagere zorgpremie, is de prijs van de zorgverzekering wel de op één na belangrijkste reden voor de keuze van een zorgverzekering (72,6%). Op nummer één staat de dekking (80,4%).

Bron: VvAA, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

 

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf